BIO-INDUSTRY Paweł Karwat

Biogazownie, kompostownie i ochrona środowiska

BIO-INDUSTRY to polska firma specjalizującą się w doradztwie technologicznym i środowiskowym dla branży biogazu i biometanu. Wspieramy klientów we wszystkich fazach rozwoju ich projektów od koncepcji aż po eksploatację biogazowni.