Kończąca się kadencja

Kiedy szliśmy do wyborów samorządowych, a odbywały się one w październiku 2018 roku - nikt nie mógł nawet przypuszczać, że wybieranym wówczas przez nas samorządowcom - radnym, wójtom, burmistrzom przyjdzie sprawować urzędy w wyjątkowo trudnym czasie.

7 kwietnia wybieramy przedstawicieli władzy lokalnej.

Rok 2018 był okazją do obchodzenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów, ale już wiosną 2020 roku samorządy musiały zmierzyć się z pandemią koronawirusa. Gdy wydawało się, że pandemia wygasa, agresja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku rozpoczęła kolejny kryzys, tym razem uchodźczy.

Te następujące po sobie kryzysy szczególnie odbiły się w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Wiele zmian było negatywnych - część inwestycji planowane na lata 2020 - 2023 musiało zostać realizowanych w zmniejszonym zakresie lub zawieszonych - ze względu na zmniejszone dochody samorządów.

O tym jak przebiegała kończąca się kadencja lokalnego samorządu mówią: Burmistrz Arseniusz Finster, starosta Marek Szczepański i wójt Zbigniew Szczepański.

(red.)