W ZS nr 2 przy ul. Angowickiej odsłonięto tablicę z okazji 60-lecia szkoły

Wczoraj (15.11.) w holu Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Angowickiej uroczyście odsłonięto tablicę przedstawiającą 60-letnią historię tej placówki oświatowej. Jej pierwsza siedziba znajdowała się na pl. Niepodległości, gdzie dziś jest katolicka SP.

W środę odsłonięto pamiątkową tablicę z okazji 60- lecia szkoły.   |  fot. (je)

Szkoła zainaugurowała swą działalność 1 września 1963 r., jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących. Obecnie szkoła dysponuje 18 salami lekcyjnymi, 10 z nich wyposażonych jest w zdalne tablice, pozostałe w projektory interaktywne. Posiada 1 pracownię komputerową, czytelnię multimedialną i bibliotekę. Mieści się od lat 90. ub. wieku w dawnym biurowcu EKOMELU przy ul. Angowickiej.

Historię powstania tej szkoły przypomniał pokrótce wczoraj dyrektor ZS nr 2 Józef Kołak. Pełni tę funkcję od 1990 roku. W tym samym roku został wicedyrektorem nieżyjący już Romuald Szmyt, znany w całej Polsce z wielu sukcesów w teleturniejach. Przy okazji bardzo podziękował obecnym na uroczystości członkom Zarządu Powiatu Chojnickiego, którzy tego dnia mieli wyjazdowe posiedzenie w ZS nr 2, za trwającą właśnie inwestycję, dzięki której szkoła pozyska salę gimnastyczną.

Wyraził nadzieję, że kulminacja obchodów 60-lecia powstania szkoły będzie miała miejsce właśnie w niej podczas inauguracji roku szkolnego 2024/2025. Starosta Marek Szczepański zapewnił, że roboty budowlane przebiegają bez zakłóceń, a wykonawca przekazał władzom powiatu, że jest możliwe nawet oddanie nowej sali gimnastycznej przed terminem.

(je). Prac. projet. Z Kufel