Uchwała ws. zamiaru likwidacji filii MBP podjęta

Po dyskusji trwającej 50 minut radni na sesji RM podjęli uchwałę ws. zamiaru likwidacji bibliotecznej filii w „blaszaku”. Koalicję „rządową” wsparł Kazimierz Drewek z PiS (razem 14), przeciw było 7 radnych, w tym Marek Szank i Alicja Kreft.

Obrady sesji rady miejskiej zdominował temat filii bibliotecznej.   |  fot. Screen video

Temat „filia w blaszaku” po raz pierwszy na poniedziałkowej (24.10.) sesji pojawił się przy ustalaniu porządku obrad, gdyż był do przegłosowania wniosek Komisji Kultury i Sportu o zdjęciu projektu uchwały dotyczącego tej sprawy. „Za” było 9 radnych, „przeciw” 11 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. Podczas swojego sprawozdania (0.00 – 11.55 wraz z dyskusją) z działań w okresie międzysesyjnym burmistrz Arseniusz Finster tylko zasygnalizował, że wątek biblioteczny szczegółowo omówi przy okazji dyskusji nad projektem uchwały o zamiarze likwidacji filii.

Wówczas przedstawi „audyty o MBP i filii, z którymi należałoby się zapoznać, by nie podawać nieprawdziwych informacji do przestrzeni publicznej. Takie przykłady będą przeze mnie napiętnowane”. Wywołał tymi słowami „do tablicy” Marka Szanka, szefa Komisji Kultury i Sportu, który wyraził żal, że dziennikarze na poniedziałkowej (17.10). konferencji prasowej w UM (pisaliśmy o tym w tym artykule) szybciej poznali szczegóły i uzasadnienie programu oszczędnościowego w MBP, niż on podczas posiedzenia komisji zwołanej kilka godzin później tego samego dnia.

Postulował, by tematy miejskie najpierw poznawali radni, później dziennikarze. Marek Szank wrócił do sprawy „bibliotecznej” uchwały także podczas przedstawiania raportu  (11.55 – 16.48) z pracy Komisji Kultury i Sportu (relacja z obrad tutaj). Swoje wystąpienie (16.48 -  38.48) w punkcie dotyczącym projektu uchwały ws. filii biblioteki burmistrz rozpoczął od szczegółowego uzasadnienia swych decyzji i przedstawienia podjętych działań.  

- Po zapoznaniu się z wynikami kontroli audytora z UM, którego zadysponowałem do zbadania finansów MBP i po zapoznaniu się z wnioskiem jej dyrektor Anny Lipińskiej o zwiększenie budżetu, podjąłem decyzję o wszczęciu przeciwko niej postępowania dyscyplinarnego. Powodem jest złamanie ustawy o zamówieniach publicznych ws. zakupu energii elektrycznej. Postanowiłem ponadto zwolnić z pracy kierownika administracji w MBP oraz wszcząć postępowanie dyscyplinarne przeciw dyrektorowi Wydziału Sportu Zbigniewowi Buławie. Koszty MBP wynikają z zaniechań, braku nadzoru oraz braku analizy kosztów. A od tego jest Wydział i dyrektor MBP.” - przekazał na wstępie włodarz miasta.

W dalszej części swego wystąpienia Arseniusz Finster odniósł się także do treści petycji internetowej, której treść wczoraj (23.10.) wieczorem umieściliśmy na portalu, podając radnym zauważone w niej nieścisłości. Podał także porównanie kosztów funkcjonowania miejskich bibliotek w innych miastach: Człuchów – 750 tys. zł, Lębork – 1,3 mln zł, Malbork – 689 tys. zł, Kwidzyn – 2,46 mln zł (mieści się w budynku dworca, kwota obejmuje także jego utrzymanie), Szczecinek – 640 tys. zł. W dyskusji (od 38.48 do końca nagrania), w której wzięli udział (oprócz burmistrza) Bartosz Bluma, Marek Szank i Zdzisław Januszewski, wracano nie raz do danych finansowych i statystycznych.

Burmistrz Arseniusz Finster poinformował, że Starosta zgodził się zwiększyć dotację dla MBP z 60 tys. zł na 100 tys. zł. Zaznaczył, że wg niego aktualnie wariant likwidacji filii ma 40% prawdopodobieństwa, jej pozostawienia 60%. Zdzisław Januszewski bez powodzenia prosił o zdjęcie uchwały z porządku obrad. Uchwałę poparło 14 radnych, 7 było przeciw. Całość dyskusji dotyczącej filii biblioteki w zapisie audio z sesji RM. Nagranie pochodzi z transmisji video obrad zrealizowanej przez UM Chojnice.

(je)