Arseniusz Finster po raz 7 złożył ślubowanie na Burmistrza Chojnic

W sali obrad Rady Miejskiej Chojnic odbyła się dziś (7.05.) pierwsza sesja, podczas której wybrani radni i radne oraz burmistrz złożyli ślubowania. Dokonano także wyboru przewodniczącego RM. Został nim Maciej Polasik.

7 maja na pierwszej sesji zebrała się Rada Miasta. Ślubowanie złożyło 21 nowych radnych. Ślubowanie złożył również burmistrz Arseniusz Finster.   |  fot. Fb. A. Finster

Obrady I sesji otworzył radny – senior. Jest nim w kadencji 2024 – 2029 Antoni Szlanga. W pierwszej kolejności szefowa Miejskiej Komisji Wyborczej Martyna Kosiedowska wręczyła nowym samorządowcom zaświadczenia o ich wyborze, po czym Antoni Szlanga odczytał rotę ślubowania oraz nazwiska poszczególnych radnych, którzy wygłaszali formułkę „ślubuję” ze słowami „Tak mi dopomóż Bóg” lub nie. Następnie stosowne zaświadczenie odebrał Arseniusz Finster, po czym złożył ślubowanie na Burmistrza Miasta Chojnice. Było to siódme w jego karierze samorządowej, gdyż pierwsze złożył w listopadzie 1998. Wtedy wybrała go na to stanowisko Rada Miejska. Kolejne kadencje były po wyborach powszechnych.

Kolejny punkt obrad, to wybór przewodniczącego Rady Miejskiej. Zgodnie z zapowiedzią koalicji „rządowej”, jej kandydatem został Maciej Polasik z Koalicji Obywatelskiej. Natomiast Klub Radnych PiS zgłosił Krzysztofa Pestkę. Pierwszy z nich uzyskał 15 głosów poparcia, drugi 6. Wiceprzewodniczącymi zostali Renata Dąbrowska z Klubu Arseniusza Finstera (17 za) oraz Jan Koperski z Koalicji Obywatelskiej (13 za). Marcin Gruchała z Głosu Chojniczan zgłosił swoją koleżankę ze Stowarzyszenia Marzennę Osowicką. Zdobyła zbyt mało głosów, bo 6.

Następnie Dyrektor Generalny UM Robert Wajlonis w imieniu pracowników ratusza i swoim własnym serdecznie podziękował Antoniemu Szlandze za współpracę podczas pełnienia przez niego w minionych dwóch kadencjach funkcji przewodniczącego RM. W kolejnych punktach sesji wybrano składy oraz przewodniczących dotychczasowych stałych komisji RM, ale burmistrz Arseniusz Finster zapowiedział, że zgodnie z uzgodnieniami z wszystkimi klubami na kolejnej sesji RM zaplanowanej na 24.06, nastąpi zmiana w Statucie Miasta oraz podział na dwie komisji Kultury i Sportu oraz Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości - tutaj

Poniżej komentarz burmistrza do pierwszej sesji Rady Miejskiej odnośnie opuszczenia sesji przez radnych PiS.

(je) fot. screen video i UM