Alarm dla Klimatu z małym grantem z ratusza na edukację ekologiczną

Burmistrz Chojnic Arseniusz Finster 9 marca br. zatwierdził dotację wyłonioną z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu na tzw. małe granty. Beneficjentem jest Stowarzyszenie Chojnicki Alarm Dla Klimatu.

21 kwietnia odbędzie się wydarzenie pod nazwą "Narodzie Pomóż Przyrodzie", na które zaprasza starosta i burmistrz.   |  fot. facebook

Chojnickie stowarzyszenie ekologiczne wnioskowało o kwotę 3000 zł na zadanie pt. „Z edukacją ekologiczną dla mieszkańców Chojnic”. Tyle też otrzymali. Jak podali w swoim wniosku z 28.02.2023, środki te zamierzają wykorzystać na realizację wydarzeń z okazji Dnia Ziemi w dniach 21-22.04.2023, o których pisaliśmy w tym miejscu.

(je)