Zmarł Jerzy Warczak, Zasłużony dla Czerska

21 marca po długiej chorobie zmarł Jerzy Warczak, Zasłużony dla Czerska, wieloletni dyrektor Domu Kultury w Czersku. Jerzy Warczak urodził się w dniu 5 czerwca 1944 roku w Łęgu. Rok później jego rodzina przeprowadziła się do Czerska.

Śp. Jerzy Warczak nie raz występował w Chojnicach, ostatnio głównie na imprezach dla seniorów.   |  fot. UM Czersk

Uczęszczał do tutejszej Szkoły Podstawowej, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego, które ukończył w 1962 roku. Uczęszczał do tutejszej Szkoły Podstawowej, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego, które ukończył w 1962 roku. 1 września tegoż roku podjął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Kurczem, a w latach 1965 – 1978 uczył w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku. W tym czasie zaocznie ukończył Liceum Pedagogiczne w Grudziądzu i Studium Nauczycielskie w Gdańsku.

Od 1966 roku pracował również w świetlicy Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Czersku jako instruktor do spraw teatru, tańca i modelarstwa. W 1970 roku zaproponowano mu prowadzenie Zespołu Pieśni i Tańca „Kaszuby” w świetlicy Zakładu Przemysłu Drzewnego w Czersku. Działalność w obu tych świetlicach łączył z pracą w szkole. Dnia 2 lipca 1978 roku podjął pracę na stanowisku dyrektora Domu Kultury w Czersku i pracował na nim do dnia 28 grudnia 2000 roku, do czasu przejścia na emeryturę.

W związku z tym, że Dom Kultury, którego został dyrektorem, był bez siedziby, rozpoczął starania o przejęcie od Zakładu Przemysłu Drzewnego budynku świetlicy przy ul. Szkolnej w Czersku. Uzyskał zgodę Dyrekcji w Toruniu i obiekt Domu Kultury przekazano nieodpłatnie miastu. Rok później przystąpił do adaptacji i remontu budynku, który w tamtej formie był użytkowany do 2022 roku. Jerzy Warczak wniósł duże zasługi w propagowanie naszych regionalnych tradycji prowadząc Zespół Pieśni i Tańca „Kaszuby”.

W związku z pracą w Zespole „Kaszuby” rozwijał własną twórczość dotyczącą pieśni kaszubskich, za co został uznany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki twórcą ludowym. Pan Jerzy Warczak pełnił także różne funkcje społeczne, m. in. Prezesa Stowarzyszenia Animatorów Kultury w Czersku, Przewodniczącego Komitetu Osiedlowego Nr 2 w Czersku, Przewodniczącego Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Czersku. Został także wybrany Prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gminie Czersk i działał na tym stanowisku w latach 1965 – 1978, za co został wyróżniony Złotą Odznaką ZNP.

W 1997 roku powstał chór „Lutnia”, którego był współzałożycielem i w którym występował jako solista. Był również współzałożycielem Klubów Seniora w Czersku, Łęgu i Rytlu. Jerzy Warczak był także współzałożycielem i czynnym słuchaczem utworzonego w 2007 roku czerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jerzy Warczak jest też autorem utworu „Czersku mój”, chętnie śpiewanego przez czerszczan przy wielu okazjach. Utwór powstał w roku 1996 na 70-lecie nadania Czerskowi praw miejskich.

Dnia 21 stycznia 2020 roku Rada Miejska w Czersku podjęła uchwałę o nadaniu Jerzemu Warczakowi tytułu „Zasłużony dla Czerska”, który miałem zaszczyt wręczyć dnia 29 stycznia, podczas uroczystej sesji z okazji 100-lecia powrotu Czerska do Macierzy. Pan Jerzy Warczak na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Pozostaną z nami Jego piosenki i dzieło Jego życia – Dom Kultury w Czersku, który obecnie przechodzi wielką metamorfozę. Umawialiśmy się z Jurkiem, że spotkamy się na otwarciu czerskiego Domu Kultury po przebudowie. Bardzo żałuję, że nie doczekał tego dnia. 
Rodzinie i Bliskim Zmarłego składam serdeczne wyrazy współczucia.

Przemysław Biesek-Talewski. Burmistrz Czerska