Zasady odpowiedzialnego pozbywania się odpadów budowlanych

Podczas budowy domu nieuniknione jest powstawanie odpadów budowlanych, które stanowią standardowy element każdego placu budowy. Proces sprzątania i usuwania gruzu jest istotnym etapem zakończenia prac budowlanych.

Zapewnienie kontenera na odpady budowlane jest niezbędne podczas planowania budowy.   |  fot. materiał partnera

Jednak równie ważne jest odpowiednie zarządzanie tymi odpadami już w trakcie trwania prac. Jak należy postępować z gruzem budowlanym i w jaki sposób należy się go pozbyć?

Postępowanie z odpadami

Odpady budowlane podlegają zupełnie innym zasadom utylizacji niż zwykłe śmieci domowe. O ile odpady komunalne segregujemy w domach, dzieląc je na różne frakcje takie jak papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady biodegradowalne i zmieszane, o tyle zasady te nie mają zastosowania do odpadów powstałych w trakcie budowy czy remontu. Na przykład cegły czy kawałki betonu nie mogą być wrzucane do pojemników na odpady zmieszane. Takie działanie byłoby nie tylko niezgodne z obowiązującymi przepisami, ale również zakłócałoby proces recyklingu śmieci domowych. Dlatego odpady z budowy powinny być gromadzone osobno i przekazywane do specjalistycznych sortowni, gdzie jako odpady budowlane zostaną poddane procesom takim jak oczyszczanie, sortowanie i w dużej mierze przetworzone na kruszywo.

Zarządzanie odpadami budowlanymi - kontenery na gruz

Gdy umieszczanie odpadów budowlanych w standardowych pojemnikach na śmieci komunalne nie wchodzi w grę, pojawia się pytanie o właściwe miejsce ich składowania. Najbardziej praktycznym i wymaganym prawnie rozwiązaniem podczas budowy jest wykorzystanie specjalnych kontenerów przeznaczonych do gromadzenia takiego rodzaju odpadów. Niezbędność kontenera na odpady budowlane wynika nie tylko z wymogów prawnych, ale również z zakazu składowania tego rodzaju materiałów bezpośrednio na ziemi, nawet na własnej działce. Kontenery te, wykonane z wytrzymałej stali, zapewniają łatwość załadunku, transportu oraz rozładunku ich zawartości. Dostępne są one w różnych rozmiarach i pojemnościach, począwszy od małych modeli o pojemności poniżej 2 m³, aż do największych, które mogą pomieścić nawet 40 m³. Do kontenerów na gruz można wrzucać różnorodne materiały zaliczane do odpadów budowlanych, takie jak cegły, beton, materiały izolacyjne (w tym wełna mineralna i styropian), fragmenty tworzyw sztucznych i metalu, ceramika łazienkowa, tapety, folie i wiele innych.

Organizacja wywozu – wynajem kontenerów

Nie ma konieczności posiadania własnego kontenera na gruz. Aby prawidłowo i legalnie zarządzać odpadami budowlanymi, wystarczające jest wynajęcie odpowiedniego pojemnika. Choć związane z tym są pewne koszty, korzyści płynące z wygody użytkowania takiego rozwiązania są znaczące i zazwyczaj rekompensują wszelkie wydatki, które i tak należałoby ponieść przy samodzielnej organizacji utylizacji odpadów po budowie. Jakie są zalety wynajmu kontenera? Możliwość korzystania z pojemnika przez określony czas oraz prostota usługi – gdy kontener się zapełni lub upłynie wyznaczony czas, firma wynajmująca przyjeżdża, odbiera go wraz z zawartością i odpowiada za dalsze przetwarzanie odpadów. Dzięki temu nie musimy martwić się o transport odpadów ani o ich dalsze przetwarzanie.

Wynajem kontenera to proste rozwiązanie, które można zorganizować kontaktując się z firmami oferującymi tego typu usługi. Na stronie skipgroup.pl znajdziemy oferty wynajmu kontenerów, z których korzystają zarówno prywatni inwestorzy, jak i firmy budowlane.

Zapewnienie kontenera na odpady budowlane jest niezbędne podczas planowania budowy. To nie tylko zgodne z prawem i ekologiczne rozwiązanie, ale także praktyczne – ułatwia logistykę prac i sprawia, że kwestia odpadów jest kompleksowo rozwiązana, co jest nieocenioną wartością w procesie budowlanym.

Materiał partnera