Zanim zostaną uczniami to poznali szkołę

Szkołę Podstawową nr 7 odwiedzili przyszli pierwszoklasiści wraz z rodzicami. Każde dziecko na powitanie otrzymało kolorowy balonik. Zebranych serdecznie przywitała dyrektor Aleksandra Mroczkowska.

Dzieci wraz z rodzicami mogły zwiedzić szkolny budynek oraz zapoznać się z jego funkcjonowaniem.   |  fot. nad.

Słowami naszego patrona, Jana Karnowskiego:,, Wychowanie młodego Pomorzanina powinno zataczać trzy kręgi: poznanie rzeczy własnych pomorskich, ogólnopolskich i ogólnoludzkich.”    Następnie dyrektor omówiła zasady rekrutacji do klasy pierwszej, m.in. jaką dokumentację należy przygotować, aby była kompletna. 

Po spotkaniu można było od razu pobrać wniosek od pań przy stoisku. Dyrektor również poinformowała zebranych, że planuje się utworzenie klasy sportowej, klasy z językiem kaszubskim oraz klas ogólnych. Poznaliśmy też przyszłych wychowawców klas pierwszych: Sylwię Osińską, Marię Kaźmierczak, Kingę Dalke, Romę Cajtel, Monikę Mankiewicz  oraz Katarzynę Knitter.

Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym!

Marietta Klinger