Zamierzają założyć spółdzielnię energetyczną

Władze Gminy Chojnice rozważają założenie tzw. spółdzielni energetycznej. Umożliwia to niedawna nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Mogą być jej członkami gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.

Wiatrak miałby stanąć w Nowym Dworze na terenach ZZO.   |  fot. ilustrac/Rmak

Wg aktualnej koncepcji w jej skład, oprócz Gminy Chojnice, wszedłby Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze. Potencjalnym źródłem energii elektrycznej dla niej może być farma fotowoltaiczna albo elektrownia wiatrowa. Najprawdopodobniej zostanie wybrany tzw. wiatrak. Miałby stanąć w Nowym Dworze na terenach ZZO.

Pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną udziałowców spółdzielni, które wynosi łącznie około 2300 MWh rocznie, miałaby zaspokoić elektrownia wiatrowa o mocy 2 MW. Jej szacunkowy koszt budowy, to ok. 13 mln zł. Można na ten cel otrzymać dofinansowanie pokrywające 50% kosztu inwestycji, albo zaciągnąć preferencyjny kredyt na całość mający zerowe oprocentowanie.

- Skłaniamy się do tego drugiego wariantu. Ta opcja wydaje się bardziej opłacalna, gdyż wg wstępnych wyliczeń czas zwrotu nakładów na tę inwestycję wyniósłby od 3 do 5 lat – poinformował wójt Zbigniew Szczepański.

(je)