Z dróg znikną atrapy fotoradarów

Od 2011 roku obowiązuje już znowelizowana przez Sejm ustawa prawo o ruchu drogowym. O zmianach, które czekają kierowców rozmawiamy z Jarosławem Szwilem, komendantem straży miejskiej w Czersku.

Z ulic znikną atrapy fotoradarów, a straż miejska postawi te prawdziwe tylko tam, gdzie wskaże policja.   |  fot. antyradary.phi.pl

Jakie najważniejsze zmiany dla kierowców wprowadza znowelizowana ustawa?
Zmieniają się limity prędkości. Na autostradach możemy jeździć z maksymalną prędkością do 140 km/h, a na drogach ekspresowych dwujezdniowych 120 km/h. Zgodnie z nowelizacją przepisów atrapy fotoradarów powinny zniknąć z dróg najpóźniej do 1 lipca 2011 r, a obsługą stacjonarnych urządzeń rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego zajmie się inspekcja transportu drogowego. Dodatkowo inspektorzy nabyli uprawnienia do zatrzymywania pojazdów oraz do kontroli trzeźwości kierujących. Strażnicy również będą mogli użytkować stacjonarne urządzenia rejestrujące nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego, wymagało to będzie jednak uzyskania stosownych zezwoleń. My póki co, nie zamierzamy korzystać ze stacjonarnego urządzenia. Mieszkańcy Rytla i Łęga muszą się jednak liczyć, że z tych miejscowości mogą zniknąć maszty do fotoradarów. Nie sądzę, aby zostały zamontowane tam na stałe urządzenia rejestrujące. 

Czy strażnicy mogą prowadzić kontrole prędkości na wszystkich drogach?
Strażnicy mogą dokonywać pomiarów prędkości na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, w oznakowanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym policji. Pomimo tego, że nowelizacja przepisów ogranicza miejsca, w których strażnicy miejscy mogą kontrolować prędkość, to nie narzekam na zmiany. Cieszę się, że niektóre kwestie zostały „uporządkowane”. Choćby nazewnictwo „fotoradaru” – czyli urządzenia rejestrującego. Możemy również prowadzić pomiar prędkości przy użyciu urządzenia rejestrującego zamontowanego w pojeździe. Pojazd taki nie będzie mógł znajdować się w ruchu podczas prowadzenia pomiaru. Póki co nowela uniemożliwiła nam prowadzenie pomiaru tylko w miejscowości Gutowiec. Nie jest też żadną nowością dla nas uzgadnianie miejsc i czasu pomiaru, gdyż już wcześniej konsultowaliśmy działania zarówno z KP Czersk jak i KPP Chojnice. Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie wymogu oznakowania miejsca, w którym jest dokonywana kontrola prędkości. Musi pojawić się znak informujący kierujących.

Gdzie mają teraz trafiać pieniądze z mandatów za wykroczenia?

Mocno zostanie ograniczona działalność prywatnych firm, które wynajmują gminom fotoradary i zajmują się ich obsługą. Wynika to stąd, że pieniądze z mandatów za wykroczenia zarejestrowane fotoradarami gmina musi przeznaczyć np. na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, infrastrukturę drogową, czy na poprawę bezpieczeństwa na drogach, w tym popularyzację przepisów ruchu drogowego. Cieszy mnie bardzo to ograniczenie, gdyż zawsze byłem przeciwnikiem wynajmowania fotoradaru od firmy prywatnej. Dlatego też w naszej gminie mamy własny fotoradar. Gmina Czersk nie traktuje fotoradaru jako „maszynki”, gdyby było inaczej, to byśmy tylko i wyłącznie zajmowali się pomiarami, a tak przecież nie jest. Przypominam, że cały czas podaję miejsca i terminy kontroli, choć wiem, że spora część mieszkańców tego nie popiera, szczególnie ci niezmotoryzowani. Ponadto w naszej gminie dochód z mandatów karnych oscyluje w okolicy 1% całego budżetu, podczas, gdy są gminy gdzie jest to nawet 30%.

Czy wprowadzono zmiany w sposobie prowadzenia postępowań?

Policja, straż miejska i inspekcja transportu drogowego mają teraz aż 180 dni na nałożenie mandatu. Do tej pory było na to tylko 30 dni. Ustawa Prawo o ruchu drogowym zawiera obecnie nie tylko art. 78 ust 4 ale i ust. 5, które dokładnie określają zasady wskazania, kto prowadził pojazd. Dlatego nawet jeśli właścicielem samochodu jest przedsiębiorca, czy samorząd, to właściciel pojazdu ma obowiązek wskazać, kto prowadził pojazd w danym momencie. Nawet wtedy, gdy na zdjęciu z fotoradaru nie widać sprawcy, to trzeba go wskazać. Nowela modyfikuje także kodeks wykroczeń, dodając przepis - art. 96 § 3, który jednoznacznie przesądza, że właściciel pojazdu zostanie ukarany grzywną za niewskazanie sprawcy wykroczenia. Co najważniejsze, jeśli właściciel, użytkownik pojazdu na żądanie strażnika nie wskaże komu powierzył pojazd i jeśli nie przyjmie on mandatu za to wykroczenie, to straż zgodnie z nowymi uprawnieniami skieruje do sądu wniosek o ukaranie takiej osoby. 

Jakie inne nowe uprawnienia otrzymują strażnicy od 2011 roku?
Możemy kontrolować i sprawdzać również, czy nowy właściciel pojazdu przerejestrował w ustawowym terminie 30 dni oraz wymienił dowód rejestracyjny. Nie wykonanie tego obowiązku jest zagrożone karą grzywny do 500 zł. Trwają również w MSWiA prace legislacyjne nad poszerzeniem wachlarza wykroczeń, za które strażnicy są uprawnieni do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego, ale o tym może innym razem.

Jako kierowca jak Pan ocenia zmiany?
Na pewno korzystne są zwiększone limity prędkości na autostradach i drogach ekspresowych dwujezdniowych. Jednak krytycznie oceniam pomysł usunięcia z dróg tzw. atrap fotoradarów, sam zawsze w takich miejscach zachowuje szczególną ostrożność, przecież nikt ich tam nie stawiał bezpodstawnie. Czas pokaże, czy był to pomysł trafiony. Na koniec zapewniam wszystkich, że strażnicy z Czerska w dalszym ciągu będą „rozsądnie” korzystać ze swoich uprawnień i żadnych „nagonek i polowań” nie będzie. W Nowym Roku życzę wszystkim mieszkańcom spełnienia marzeń oraz dużo zdrowia. 

Dziękuję za rozmowę.


rozm. T.O.

 

 

 

 1. 12 stycznia 2011  19:47   radar sł, miejskiej   kierowca jożi

  na trasie Czersk sł,miejska waliła mandatami a włodarze zacierali ręce nie było żadnego ale.

  0
  0
 2. 3 stycznia 2011  22:06   rozwiozać tom straż ... (1)   anonim

  rozwiozać tom straż miejskom szkoda pieniedzy dla darmozjadów

  0
  0
  Pokaż/ukryj odpowiedzi
  • 4 stycznia 2011  11:13   do anonima...   pako

   ...a zaoszczędzone środki przeznaczyć na kursy językowe dla analfabetów...

   0
   0