Wykonawca przebudowy drogi ze Sławęcina do Ogorzelin wnosi o podwyżkę

Gmina, która jest udziałowcem w finansowaniu przebudowy dwóch powiatowych dróg, w najbliższym czasie będzie musiała zmierzyć się z problemami z ich realizacją. Chodzi o drogi ze Sławęcina przez Ogorzeliny do Jerzmionek oraz z Klawkowa do byłej berlinki.

Na zdjęciu odcinek drogi z Klawkowa przed wiaduktem kolejowym. Za nim jest dawna berlinka z nowym rondem.   |  fot. google maps

Obie mają dofinansowanie z programu Polski Ład. Realizacja pierwszej z nich już trwa. Zwycięzcą przetargu jest firma Marbruk, która złożyła ofertę w wysokości 18 mln zł. W dniu konferencji prasowej wójta Zbigniewa Szczepańskiego, w Starostwie Powiatowym była narada na ich temat z udziałem pracowników UG. - Marbruk domaga się podpisania aneksu zwiększającego wartość wynagrodzenia. Gdy opracowywał ofertę na przetarg, uwzględnił w niej ceny ze stycznia 2022, sprzed inwazji Rosji na Ukrainę.

- Uważa, że korzystniejsze dla niego będzie zejście z budowy i zapłacenie kar umownych, niż kontynuowanie robót i brnięcie w straty przez znaczne podwyżki cen materiałów, głównie asfaltu. Uzgodniliśmy, że wrócimy do tematu aneksu, gdy wkrótce będzie zaczynało się asfaltowanie tej drogi. Nie negujemy ewentualnego podpisania aneksu – przekazał wójt Zbigniew Szczepański.

Inne problemy są w związku remontem drogi z Klawkowa do nowego ronda na b.berlince. Ten odcinek o długości ok. 2 km będzie przebudowywany za ok. 10 mln zł. Droga będzie poszerzona do 6 m, powstanie przejście w nasypie kolejowym na ciąg pieszo-rowerowy. - W związku ze zmianą przebiegu drogi przed wiaduktem, jadąc od Klawkowa, tak by była dobra widoczność pod nim, niestety mają ulec wycięciu cztery z siedmiu istniejących w pobliżu 150-letnich dębów.

- Staramy się przekonać projektanta, by zachować jeszcze jeden dąb. Podczas wizji w tym terenie zauważyliśmy, że na tej fatalnej i wąskiej jeszcze drodze jedzie auto za autem. Trasa przez Klawkowo staje się wschodnią obwodnicą Chojnic – zauważył włodarz gminy. Drugim kłopotem władz gminy jest konieczność przyspieszenia realizacji kanalizacji deszczowej dla Klawkowa, gdyż Starostwo domaga się, aby była gotowa wraz z nową drogą. Gmina planuje wyprowadzić jej wylot na tereny w pobliżu zakładu szkutniczego po drugiej stronie drogi z Chojnic do Brus. Szacunkowy koszt tego zadania, to ok. 4 mln zł.

(je)