Wójt ostrzega rolników przed odbieraniem ziemi z zachodniego obejścia

Wójt Zbigniew Szczepański ostrzega rolników przed odbieraniem ziemi z wykopów na budowie zachodniego obejścia miasta Chojnice, gdyż jest to odpad. Kara za ich zbieranie wynosi od 1000 zł do aż 1 mln zł.

Wójt ostrzega wszystkich, którzy mają zamiar odebrać ziemię z wykopów z realizowanej inwestycji.   |  fot. (je)

Jak przekazał włodarz gminy Chojnice na ostatniej konferencji prasowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu, „Gleba i ziemia, w tym kamienie” stanowią odpad. Przepisów ustawy o odpadach nie stosuje się jednak do niezanieczyszczonej gleby, o ile zostanie ona wykorzystana do celów budowlanych na terenie, na którym została wydobyta.

Na dodatek musi to być działka o tym samym nr geodezyjnym. Dlatego bez odpowiednich zezwoleń nie można jej zdeponować w innym miejscu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami, tę glebę wykorzystają na tzw. mikroniwelację (do 0,2 Mg/m2).

Wójt Zbigniew Szczepański podejrzewa, że rolnicy mogą odbierać ziemię z wykopów na budowie obejścia, by np. zasypać oczko wodne lub wyrównać teren. - Koszt utylizacji tej ziemi wykonawca inwestycji ma zapewne uwzględniony w kosztach jej realizacji. Chcę ostrzec moich rolników, by byli w tym temacie ostrożni – przekazał wójt.

(je)