Ważne telefony

Telefon ułatwia życie. Spis telefonów najważniejszych urzędów, instytucji, służb alarmowych z miasta i powiatu.

telefon-bezprzewodowy-dect-gap-478-big.jpg

CHOJNICE          

PKS – Informacja

052 3974034

PKP – Informacja

052 3979436

MZK – Informacja

52 3976511-12

Urząd Miasta

052 3971800

Starostwo Powiatowe

52 396 6500

Urząd Gminy

052 3972129

MOPS

052 3972594

GOPS

052 3973496

Urząd Skarbowy

052 3965400

ZUS

052 3977057

Powiatowy Urząd Pracy

052 3950700

Przychodnia Miejska

052 3979295

Przychodnia Wiejska

052 3979297

Szpital

052 3956500

Radio Taxi Hit link

19668

Taxi bagażowe

(0) 727 288 127

Hospicjum st., domowe

052 3960924,052 3962175

Chojnicki Dom Kultury

052 3972215


BRUSY

Policja

052 3982997

Urząd Miasta i Gminy

052 3982204

MGOPS

052 3982285

Młodzieżowy Dom Kultury

052 3982498

Przychodnia

052 3982254

Ochotnicza Straż Pożarna

052 3982998


CZERSK

Urząd Miejski

052 3954810

Policja

052 3984207

Zakład Energetyczny

052 3984215

MOPS

052 3984765

Dom Kultury

052 3984740

Ochotnicza Straż Pożarna

052 3984208

Pogotowie Ratunkowe

052 3984209


ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

997

Straż Miejska Chojnice

986

Pogotowie Ciepłownicze

052 3974038

Pogotowie Energetyczne

052 3974581, 991

Pogotowie gazowe

992

Pogotowie wodociągowe

994

Telefon alarmowy

112

Inne:

Obwodowy Urząd Miar w Chojnicach.
tel/faks: (52) 397 50 73