W rocznicę urodzin

Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział Konarzyny, Gminny Ośrodek Kultury w Konarzynach zapraszają 6 marca o godz. 15.00 na uroczystość upamiętniającą ks. Alfonsa Wacława Schulza.

Obelisk ku czci ks. Alfonsa Schulza w Konarzynach.   |  fot. arch.

Proboszcza konarzyńskiej parafii w latach 1906 -1931, Senatora II RP.

Program uroczystości:

1. Modlitwa wiernych w intencji ks. Alfonsa Schulza  w rocznicę Jego urodzin – kościół p.w. św. Piotra i Pawła w Konarzynach.

2. Złożenie kwiatów przed obeliskiem upamiętniającym 70 rocznicę śmierci ks. A. Schulza.

3. Prezentacja  czasopisma ,,Kawaliera”.

4. Koncert  Zespołu Akordeonowego ,,Akord” z Brus - sala Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynach.

Życiorys w rocznicę urodzin

schulz.jpgKs. Alfons Wacław Schulz (ur. 5.marca 1872 w Tymawie, powiat Kwidzyn, zm. 25.06.1940r. w Sztutowie).  Był synem Jakuba (rolnika) i Marii z Binerowskich. Po studiach  w seminarium duchownym w Pelplinie 27 marca 1898 r., przyjął święcenia kapłańskie. Na początku swej drogi duszpasterskiej był wikariuszem w kilku parafiach, m.in. w Oliwie, Starych Szkotach w Gdańsku, Chełmie, Kartuzach i Wejherowie. W latach 1902 - 1906 był wikarym w Chojnicach.  2 lipca  1906 r. został proboszczem w Konarzynach. Od 1921 r. pełnił obowiązki wicedziekana, a od 1924 r. do 1931 r. dziekana dekanatu chojnickiego i wizytatora nauki religii w szkołach powszechnych. Należał do Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Stowarzyszenia ˝Straż˝, które zajmowało się promocją polskich publikacji w środowiskach wiejskich. Został także prezesem Towarzystwa Czytelni Ludowych w Człuchowie. W Konarzynach był założycielem ( 1909 r.) miejscowego  kółka rolniczego, którym przez lata kierował. W 1912 r. został  prezesem Związku Kół Śpiewaczych na okręg czerski. Był   prezesem Komitetu Wyborczego na powiat człuchowski oraz delegatem do Prowincjonalnego Komitetu Wyborczego na Prusy Zachodnie ( 1912 r.). W grudniu 1918 r. został wybrany delegatem na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu, jednocześnie został przewodniczącym Rady Ludowej powiatu człuchowskiego z siedzibą w Konarzynach. Z tego powodu spotkały go represje, m.in. dwukrotnie w poszukiwaniu broni przeprowadzono rewizję w plebanii i w kościele w Konarzynach. Został  aresztowany i więziony  2 miesiące w areszcie sądu w Człuchowie.  W sprawie jego uwolnienia interweniowały liczne polskie organizacje, wśród nich Rada Żołnierzy Polaków w Gdańsku.

W lutym 1920 r. wszedł w skład komisji granicznej w Chojnicach. Pierwotne wytyczenie granic było bardzo niekorzystne dla ludności polskiej. Wywołało to silne fale wzburzenia i protesty Kaszubów. Dzięki jego oraz ks. Józefa Gończy z Borowego Młyna postawie Międzynarodowa Komisja Graniczna dokonała korekty linii granicznej. 15 maja 1920r. na posiedzeniu komisji postanowiono, że  po stronie polskiej pozostały m.in. Ciecholewy, Konarzyny i Żychce oraz szosa wiodąca do Chojnic. W szerokim spektrum jego zainteresowań mieściły się także edukacja i rolnictwo. Jako członek Sejmiku Powiatowego  w Chojnicach został wybrany do Pomorskiej Izby Rolniczej, gdzie w latach 1924-1929 zasiadał w Komisji Szkolnej. Należał także do zarządu powiatowego Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego. W Konarzynach. W 1926 r. założył Towarzystwo Robotników oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół˝.  

W 1930 r. został wybrany  z listy  Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem Senatorem Rzeczypospolitej. We wrześniu 1931 r. został przeniesiony na probostwo w Subkowach koło Tczewa W Senacie Rzeczypospolitej Polskiej zasiadał do 1935 r. Okazał się gorliwym obrońcą interesów Pomorza. Zdecydowanie sprzeciwił się niesprawiedliwym i nierównomiernym obciążeniom podatkowych dla Pomorza. Odznaczony był orderami państwowymi i honorowymi min . Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta ,Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Organizacji Wojskowej Pomorza. Po wybuchu wojny 9 września 1939 r. został aresztowany przez Niemców. Wkrótce zwolniony i ponownie aresztowany, trafił do obozu koncentracyjnego  w Stutthofie (nr obozowy 1021), gdzie został bestialsko zamordowany (utopiony w wannie). 25 czerwca 1940 r. został pochowany na cmentarzu na Zaspie w Gdańsku. W marcu 1946 r. zwłoki przeniesiono na cmentarz parafialny w Subkowach. 27.06.2010 r. w Konarzynach z inicjatywy miejscowego Oddziału ZKP odsłonięto i poświęcono pamiątkowy obelisk ku czci dawnego proboszcza.

M.R.                                                                                                                             

  1. 2 marca 2011  10:01   Chwała mu!   anonim

    Chwała mu!

    0
    0