W ZZO Nowy Dwór może powstanie spalarnia śmieci

Na niedawnym posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników ZZO w Nowym Dworze, które zrzesza samorządy z powiatów chojnickiego i człuchowskiego, zdecydowano podjąć działania w kierunku wybudowania na jej terenie spalarni odpadów.

Zdania są podzielone. Jedni w spalarniach widzą przyszłość, szansę na redukcję odpadów trafiających na składowiska i zapewniają, że instalacje są dla nas bezpieczne, inni zaś widzą zagrożenie dla środowiska.   |  fot. arch./A. Knitter

Zawarto już porozumienie z władzami Gminy Chojnice o wydzierżawieniu do 2047 roku 15 ha gruntów pod jej budowę. Póki nie zakończy się spór prawny gminy z KOWR, który domaga się zwrotu tych terenów, nie jest możliwy jej zakup. Koszt budowy spalarni ma wynieść 108 mln zł netto, ale są bardzo duże szanse na pozyskanie dotacji z programu wsparcia budowy takich instalacji oraz częściowo umarzanej pożyczki.

- Budowa spalarni, to „być, albo nie być” dla ZZO w Nowym Dworze. Gdyby już funkcjonowała, roczny koszt zagospodarowania odpadów byłby niższy o 10 mln zł. Taką opłatę ponosimy za tzw. balast, który trafia teraz na wysypisko. Docelowo na wysypisko będzie w przyszłości można przekazywać tylko do 10% całości odpadów. Przy okazji spalarnia produkowałaby ciepło, które mogłoby być przesyłane do miejskiej sieci ciepłowniczej – przekazał na ostatniej konferencji prasowej burmistrz Arseniusz Finster.

By było możliwe spięcie spalarni z miejską siecią ciepłowniczą, będzie konieczne wybudowanie ciepłociągu do Chojnic. Najbliższa Nowego Dworu jej końcówka jest albo przy ul. Dworcowej, albo przy ul. Łanowej.

(je)