W SP nr 7 znają państwa świata

W Szkole Podstawowej nr 7 w Chojnicach zakończono całoroczny konkurs geograficzny pn. Czy znasz państwa świata? Uczniowie mogli wykazać się wiedzą na temat położenia państw i ich stolic.

Na zdjęciu zwycięzcy konkursu – od lewej: Oskar, Jasiu, Tymek.   |  fot. SP 7

Musieli również rozpoznawać państwa na podstawie flagi. Konieczna była także umiejętność określania nazwy państwa na podstawie jego konturu. Większość treści zdecydowanie wykraczała poza zakres materiału nauczania geografii w szkole, a zatem udział w konkursie tylu osób wynikał tylko i wyłącznie z zamiłowań geograficznych. Należy im się więc wielki szacunek za włożony do konkursu wysiłek.

Zadania konkursowe odbywały się w 4 etapach: Europa (w październiku); Azja (w grudniu); Afryka (w lutym) oraz Ameryki z Australią i Oceanią (w marcu). W konkursie uczestniczyło prawie 30 uczniów z klas od 4 do 8.  Po zsumowaniu wyników z wszystkich 4 etapów do finału zakwalifikowało się 8 uczniów: Julia Blukis 6a, Damian Hope 7c, Oskar Langier 8b, Jan Orłowski 5a, Jakub Reszka 4a, Paweł Cieplicki 7c, Tymek Gierszewski 7c, Olaf Hamerski 8a. Po tym etapie konkursu najlepsze wyniki mieli: Tymek Gierszewski  (97%), Oskar Langier (94%) oraz Damian Hope (93%).

Niedawno wymieniona ósemka wspaniałych rozegrała między sobą finał. Dotychczasowe punkty jednak zostały wyzerowane. Po siedmiu pytaniach konkursowych Tymek Gierszewski, Oskar Langier oraz Jan Orłowski nie mieli żadnych pomyłek. W ostatnim rozstrzygającym pytaniu poprawną odpowiedź udzielił tylko Jasiu Orłowski i on został sensacyjnym zwycięzcą konkursu. Jasiu jest bowiem dopiero uczniem 5 klasy i geografię, jako przedmiot, ma zaledwie od kilku miesięcy. Wielkie gratulacje. Drugie miejsce ex aequo zajęli więc Tymek Gierszewski oraz Oskar Langier.

Wielkie słowa uznania należą się całej ósemce, gdyż na tym etapie popełniali minimalne pomyłki. Szczególnie należy pogratulować Jakubowi Reszka. Kuba nie ma jeszcze w szkole lekcji geografii – jest bowiem dopiero w czwartej klasie – a już taka wiedza i umiejętności. Musiał w ten konkurs włożyć ogrom pracy. W finale zajął 5 miejsce.

SP nr 7/Jacek Mroczkowski, oprac. (je)