W SP 1 zorganizowano Konkurs Wiedzy o Historii Chojnic

W Szkole Podstawowej nr 1 Konkurs Wiedzy o Historii Chojnic. Do rywalizacji przystąpiło pięć zespołów. Konkurs był częścią obchodów Dni Patrona szkoły – Juliana Rydzkowskiego. Konkurs przeprowadził nauczyciel historii Piotr Dyląg.

Uczestnicy odpowiadali na pytania testowe dotyczące najważniejszych wydarzeń, postaci oraz zabytków naszego miasta.   |  fot. SP 1

Uczniowie musieli wykazać się zarówno wiedzą z przeszłości miasta, jak i jego funkcjonowania współcześnie. Najwięcej trudności sprawiło zadanie polegające na rozpoznawaniu budynków na starych fotografiach; określenie, czy jeszcze istnieją i gdzie się znajdują lub znajdowały. Łatwiejsze okazało się podpisanie fotografii przedstawiających wydarzenia 2021 roku.

Do rywalizacji przystąpiło pięć zespołów. W grupie klas młodszych IV-VI największą wiedzą wykazała się reprezentacja klasy Va w składzie: Jakub Kartuszyński, Wojciech Marks, Joachim Węckowski. Wśród klasa starszych najlepsze wyniki uzyskała reprezentacja klasy VIIe w składzie: Martyna Narloch, Julia Rakowska, Zuzanna Włoch.

Organizator wyraża podziękowania wszystkim uczniom, którzy zaangażowali się w zabawę, przygotowującym drużyny nauczycielom, pani Witkowskiej i panu Gierszewskiemu, oraz pomagającemu w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu panu Majorczykowi.

SP1 oprac. (je)