Uroczysty Dzień strażaka w Charzykowach

Chociaż święto Św. Floriana, patrona wszystkich strażaków przypada 4 maja, w charzykowskiej jednostce uroczystość odbyła się 11 maja br.

Uroczyście obchodzono Dzień Strażaka w Charzykowach. Nie brakło odznaczeń dla najbardziej zasłużonych ratowników oraz medali i awansów na wyższe stopnie.   |  fot. OSP Charzykowy

Rozpoczął ją przemarsz pododdziałów i pocztu sztandarowego z placu Remizy OSP do Kościoła, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Strażaków, a przewodniczył jej proboszcz ks. Henryk Borkowski. „Święto tych niezwykłych bohaterów, którzy ryzykują swoje życie, by chronić nasze” tak w okolicznościowej homilii proboszcz podkreślił ogromną rolę strażaków dla małych społeczności lokalnych i całego systemu pożarnictwa. Po uroczystości w kościele nastąpił przemarsz na plac remizy, gdzie w imieniu Zarządu OSP przemówienie do strażaków i zaproszonych gości wygłosił Zastępca Naczelnika druh Ryszard Starzyński.

Dziękując władzom samorządowym, sołtysom Sołectwa Charzykowy, Funka i Chojniczki, dyrekcji Szkoły Podstawowej w Charzykowach za cykliczne wspieranie naszej jednostki zarówno finansowo jak i rzeczowo. Podziękowania skierował również do braci strażackiej, Druhen i Druhów , którzy niejednokrotnie w czynie społecznym poświęcali swój czas i wzmacniali potencjał całej jednostki. Po przemówieniu odbyło się wręczenie strażackich odznaczeń i wyróżnień zarówno dla strażaków czynnych, seniorów oraz dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Następnie z zaproszonych gości głos zabrał Wójt Gminy Chojnice, gdzie w imieniu Przewodniczącego Rady Gminy, Sołtysów, Komendanta Gminnego OSP oraz Prezesa Zarządu Gminnego OSP podziękował za coroczną, niekiedy ciężką prace na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Chojnice. Podkreślił bardzo dobrą działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej , która jest dostrzegana przez samorząd. „Myślę, że młodzieżowa drużyna pożarnicza to jest przyszłość ochotniczych straży pożarnych. Jeżeli będziemy stawiać mocno na młodzież, to zasili Ona potem szeregi strażaków czynnych. Warto w nich inwestować a Wy jesteście tego przykładem”.

Miłe słowa również skierowała do nas Radna Rady Gminy w Chojnicach Pani Kamila Mamczarek: „Dzisiaj, w dniu uroczystości z okazji Dnia Strażaka, chciałabym Wam podziękować za ciężką pracę, w imieniu własnym i wszystkich Mieszkańców naszej gminy. Moim zdaniem każdego dnia robicie coś bardzo ważnego – dbacie o nasze bezpieczeństwo. Wasza pasja, odwaga i poświęcenie nie umykają uwadze mieszkańców i są niezmiernie cenione przez całą naszą społeczność. Jako nowo wybrana radna, zobowiązuję się do bycia Waszym głosem i wsparciem w Radzie Gminy. Dziękuję za to, że zawsze możemy na Was liczyć. Jesteście naszymi bohaterami”

Słowa podziękowania otrzymaliśmy również od Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Chojnicach bryg. Rafała Buszek, który w imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Chojnicach bryg. Henryka Koźlewicza przekazał życzenia. „Dziękuję za Waszą aktywność za waszą ciągłą gotowość do zdarzeń, za wasze angażowanie do ćwiczeń, dbałość o wyposażenie, to wszystko pokazuje wasz profesjonalizm. Bardzo cenimy sobie tą współpracę.” Na zakończenie głos zabrał Sołtys Sołectwa Charzykowy Jędrzej Ilkowski, który wręczył pamiątkową statuetkę i również podziękował za wzorową współpracę przez wszystkie te lata, kiedy był i jest sołtysem. Na zakończenie apelu Wice Prezes zaprosił gości i strażaków na skromny poczęstunek.

W uroczystościach udział wzięli:

Pan Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice,

Pan Józef Kołak – Przewodniczący Rady Gminy w Chojnicach,

bryg. Rafał Buszek – Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Chojnicach

Pani Kamila Mamczarek – Radna Rady gminy w Chojnicach

ks. Henryk Borkowski – proboszcz tutejszej parafii,

druh Józef Januszewski – Prezes Zarządu Gminnego OSP w Chojnicach,

druh Łukasz Kwiatkowski – Komendant Gminny OSP w Chojnicach,

Pani Anita Sznajder – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty,

Pani Marzenna Niemczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Charzykowach,

Pan Michał Sobieraj – Kierownik CHKŻ,

Pan Jędrzej Ilkowski – Sołtys Sołectwa Charzykowy,

Pan Arkadiusz Pałubicki – Sołtys Sołectwa Funka a zarazem członek OSP Charzykowy,

Pan Witold Neumann Leśniczy Leśnictwa Funka.

Medale za Zasługi dla Pożarnictwa:

Druh Mateusz Kiedrowicz – Srebrny

Odznaka Strażak wzorowy:

Druh Mateusz Drążkowski

Druh Patryk Kostka

Odznaka honorowa;. „Zasłużony dla Pożarnictwa Województwa Pomorskiego”,

Druh Karol Jutrzenka Trzebiatowski – Brązowa

Odznaki za wysługę lat otrzymali:

45 lat służby Druh Stanisław Hamerski

45 lat służby Druh Tadeusz Górnowicz

30 lat służby Druh Piotr Nowak

20 lat służby Druhna Magdalena Januszewska

10 lat służby Druh Sebastian Nagórny

10 lat służby Druh Patryk Karasiewicz

5 lat służby Druh Paweł Januszewski

5 lat służby Druh Michał Reszka

5 lat służby Druh Adam Karwowski

Odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”,

Franciszek Olter – Brązowa

Wiktoria Dąbrowska – Brązowa

Sebastian Homa – Brązowa

Piotr Wnuk Lipiński – Brązowa

Alicja Rzechtalska – Brązowa

Tymoteusz Urbaniak – Brązowa

Karol Gierszewski – Brązowa

Szymon Kiedrowicz – Brązowa

Antoni Szrama – Brązowa

Bors Pruski – Brązowa

Fabian Kacprzak – Brązowa

OSP Charzykowy