Uczniowie z Chojnic z szansą na karierę w PLK S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały list intencyjny o współpracy ze Szkołą Techniczną Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach.

Absolwenci zyskają możliwość pracy na kolei. To 50 szkoła w Polsce kształcąca młodzież na kierunkach kolejowych, z którą współpracują PLK S.A.   |  fot. Wojciech Zaremba

Uczniowie kierunku technik transportu kolejowego zyskają wsparcie w edukacji – praktyki zawodowe oraz comiesięczne stypendia dla najlepszych. Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach jest kolejną placówką edukacyjną współpracującą z PKP Polskimi Liniami Kolejowym S.A. Podpisany list intencyjny obejmuje kształcenie przyszłych kolejarzy na kierunku technik transportu kolejowego. Wiedzą oraz umiejętnościami będą się dzielić z uczniami podczas lekcji i praktyk zawodowych wykwalifikowani pracownicy Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni.

Uczniom z najlepszymi wynikami przysługiwać będzie comiesięczne stypendium oraz szansa na pracę w PLK S.A. - Nowoczesna i bezpieczna kolej wymaga wykwalifikowanych specjalistów. Rosnące zainteresowanie kierunkami kolejowymi oraz zwiększająca się liczba szkół, które współpracują z PLK S.A., to gwarancja zatrudnienia nowych, kompetentnych pracowników. Aktywnie wspieramy edukację przyszłych profesjonalistów poprzez praktyki zawodowe z doświadczonymi kolejarzami, atrakcyjne stypendia i możliwość stabilnej pracy – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

PLK inwestują w przyszłych kolejarzy

W roku szkolnym 2022/2023 przyszli kolejarze z 50. szkół współpracujących z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., kształcą się na kierunkach – technik transportu kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik teleinformatyk, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik budownictwa kolejowego. W ubiegłym roku szkolnym do grona placówek dołączyły Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy oraz Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie. Aż 217 uczniów z najlepszymi wynikami korzysta ze stypendiów PLK S.A.

W ramach współpracy doświadczeni pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. prowadzą nie tylko lekcje i organizują praktyki zawodowe, ale także przygotowują wyjścia techniczne, podczas których uczniowie poznają kolejowe urządzenia oraz specyfikę pracy na kolei i zasady bezpiecznego prowadzenia ruchu. Szkoły otrzymują od zarządcy infrastruktury materiały dydaktyczne oraz elementy infrastruktury kolejowej: urządzenia sterowania ruchem kolejowym, szyny, rozjazdy czy semafory.

Spółka jest zaangażowana w szkole wydarzenia, takie jak konkursy zawodowe, plebiscyty czy dni otwarte. Wspieranie edukacji przyszłych dyżurnych ruchu, automatyków sterowania ruchem oraz kolejowych specjalistów dróg i mostów jest istotne dla pozyskiwania przez zarządcę infrastruktury profesjonalnie przygotowanej kadry oraz zapewnienia płynnego przekazywania wiedzy i doświadczenia zawodowego przez długoletnich pracowników.

Przemysław Zieliński