Tylko 19 mieszkańców osiedli Hallera i Bursztynowego przyszło na zebranie

Wczoraj (29.04.) w sali restauracji Słoneczna na zebraniu sprawozdawczym Samorządu Mieszkańców nr 4 Hallera – Bursztynowe – Igły wraz z 5-osobowym Zarządem było ogółem 19 mieszkańców osiedli mających razem ok. 5700 mieszkańców.

Tym razem frekwencja też była mizerna. Na zebraniu pojawiło się kilku mieszkańców, mimo, iż sprawy dotyczyły ich osiedla.   |  fot. (je)

Dla porównania w sołectwie Lichnowy, które liczy ok. 1300 mieszkańców, na zebraniach sprawozdawczych jest średnio 70 osób, a na wyborczych ok. 150. Na sali byli także radni – Krzysztof Pestka, mieszkaniec os. Bursztynowego, oraz Marek Szank z os. Kaszubskiego, które jest we wspólnym okręgu wyborczym z os. Hallera. Oprócz burmistrza Arseniusza Finstera, z ratusza byli m.in. dyrektorzy Jacek Domozych oraz Jarosław Rekowski. Byli także przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.

Po przebrnięciu przez sprawy proceduralne przewodnicząca zebrania Marzenna Osowicka oddała głos burmistrzowi, który przedstawił wprowadzenie do wystąpienia dyrektora Domozycha z Wydziału Budowlano – Inwestycyjnego. Wyjaśnił powody właśnie konsultowanych zmian do planu miejscowego terenów przy ul. Igielskiej, Rybackiej i Rzepakowej, czyli konieczności utworzenia zbiornika retencyjnego dla obszaru nowego osiedla wzdłuż ul. Igielskiej w stronę Miejskiej Oczyszczalni. Dyrektor Domozych omówił uzasadnienie tych prac planistycznych, przedstawił konieczność powstania w tym terenie zbiornika retencyjnego w tzw. jarze.

Zapewnił wraz z burmistrzem Arseniuszem Finsterem, że projekt planu miejscowego będzie przedłożony Radzie Miejskiej dopiero wtedy, gdy jego założenia uzyskają akceptację wymaganych organów, włącznie z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Temat ten wywołał gorącą dyskusję, która była toczona także przy stole prezydialnym. Niewiele krócej trwała debata nad tym, jak zagospodarować wolną przestrzeń w centrum osiedla Hallera.

Radny Marek Szank chciałby tam wybudowania boiska z terenem rekreacyjnym adresowanym dla uczniów pobliskiej SP nr 8. Natomiast mieszkanka domu przy ul. Młodzieżowej 11 wolałaby, aby tam powstały miejsca, które przyciągnęłyby młodzież, gdyż małe dzieci mają już swoje place zabaw. Krzysztof Pestka, były kandydat na burmistrza, przedstawił na zebraniu trzy wnioski, które zgłosili jemu mieszkańcy. Pierwszy dotyczył terenu przy ul. Igielskiej i Rybackiej, opodal już istniejących garaży.

Radny domagał się, by wykreślono z planu miejscowego możliwość budowy domu mieszkalnego o wysokości do 16 m, a ewentualny market był budynkiem parterowym. Kolejny wniosek ma na celu uniemożliwienie parkowania busów dostawczych przy ul. Rybackiej, gdyż te pojazdy wystają poza parking i utrudniają przejazd tą ulicą. Wnosił też o uporządkowanie oznakowania na skrzyżowaniu ulicy Portowej (dojazd do żłobka) z ul. Rybacką oraz z tymczasową drogą w osiedle Bursztynowe, która powstała w czasie remontu ul. Rzepakowej. Wszystkie wnioski zostały zaakceptowane.

Ponadto mieszkańcy zgłaszali problemy z nieprawidłowym parkowaniem w okolicach Parku Wodnego i przy ul. Lipowej; chcieliby by skrzyżowania wyniesione powstałe na ul. Rzepakowej miały równie łagodny podjazd, jak wyniesione przejście na ul. Mickiewicza opodal ul. Okrężnej. Były też głosy o zbyt słabej promocji terminu spotkania przez organizatorów, jak i przez UM, gdyż na stronie ratusza i w miejskiej aplikacji zaproszenie na zebranie pojawiło się w dniu jego odbycia.

Przewodnicząca Kornelia Żywicka przedstawiła sprawozdania rzeczowo – finansowe za rok 2023 oraz projekt planu na rok 2024. Rada Miejska przewiduje na budżety poszczególnych samorządów osiedlowych „zawrotną” kwotę 3 zł na jednego mieszkańca, co wystarcza jedynie na bale seniora czy przebierańców oraz festyn na Dzień Dziecka. Na Osiedlu nr 4 także są kwoty na zajęcia rekreacyjne typu fitness czy wizyta w Parku Wodnym. W 2023 było do wydania 14590 zł, na rok 2024 preliminarz opiewa na kwotę 17298 zł. Stosowne uchwały aprobujące te wydatki zostały zatwierdzone przez uczestników zebrania.

(je)