Trwają prace drogowe na powiatowej inwestycji w Ogorzelinach

Prowadzone są prace przy rozbudowie drogi powiatowej relacji Ogorzeliny-Sławęcin- Jerzmionki. To na ten moment największe zadanie inwestycyjne powiatu chojnickiego. Przebudowa drogi kosztuje ponad 18 mln zł.

Inwestycja ma na celu poprawę nawierzchni dróg poprzez ich wzmocnienie oraz poszerzenie do 6 metrów.   |  fot. St. Powiatowe

Inwestycja dotyczy kompleksowej poprawy jakości 7,07 km odcinków dróg powiatowych położonych w południowej części pow. chojnickiego. Obecnie na drodze od Ogorzelin w kierunku Jerzmionek przygotowywany jest odcinek pod położenie warstw bitumicznych. Natomiast przy ul. Chojnickiej dobiegają  końca prace brukarskie.  Prowadzone są one także wzdłuż ulicy Sławęcińskiej.

Inwestycja ma na celu poprawę  nawierzchni dróg poprzez ich wzmocnienie oraz poszerzenie do  6 metrów. Powstają nowe lub zostają przebudowane istniejące chodniki, trwa  budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych.

Zadanie obejmuje też budowę i przebudowę  zatok autobusowych, skrzyżowań i zjazdów oraz  wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.  Istotne jest też  uporządkowanie i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do nowej sieci kanalizacji deszczowej.

Zadanie realizuje spółka Marbruk. Całkowita wartość inwestycji, to 18 467 929,51 zł, z czego 15 994 901,10 zł, to dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Monika Garstecka/St. Powiatowe