Szkoła i policja

Dzisiaj (14.12.br.) przed południem w świetlicy chojnickiej komendy odbyło się szkolenie dla pedagogów szkół wszystkich szczebli. Tematem spotkania była szeroko pojęta współpraca przedstawicieli edukacji z policją.

Celem szkolenia było nawiązanie lepszej współpracy z przedstawicielami szkół i ograniczenie zagrożeń związanych z uzależniem.

Temat dotyczył przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości w środowisku dzieci i młodzieży. Funkcjonariusze z wydziału prewencji przybliżyli obecnym podstawowe pojęcia prawne zawarte w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, wyjaśnili także, jakie uprawnienia posiada Policja i jakie procedury stosuje w zakresie zwalczania zjawisk patologii społecznej. Pedagodzy zwrócili natomiast uwagę na problemy, z którymi borykają się w codziennej pracy z uczniami.

21 pedagogów reprezentujących szkoły wszystkich szczebli wzięło dzisiaj udział w szkoleniu zorganizowanym w świetlicy chojnickiej komendy. Tematem spotkania była szeroko pojęta współpraca przedstawicieli szkół z Policją w celu przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich. Mł. asp. Magdalena Stolp zajmująca się prewencją kryminalną szczegółowo omówiła pojęcia z zakresu problematyki nieletnich, a także wyjaśniła, jakie uprawnienia posiadają policjanci i jakie procedury stosują zwalczając zjawiska patologii społecznej w środowisku dzieci  i młodzieży. Policjantka zwróciła uwagę na skalę problemów – tylko w tym roku funkcjonariusze skierowali 284 wnioski do sądów rodzinnych. 141 dotyczyło popełnianych czynów karalnych, a 143  - przejawiania demoralizacji. 70 wniosków zawierało informacje o spożywaniu alkoholu przez osoby poniżej 18 roku życia.
Tematem dyskusji były również procedury postępowania nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół w przypadku ujawnienia sytuacji, w których uczeń  złamał prawo lub przejawiał demoralizację. Uczestnicy spotkania podkreślali ważką rolę dzielnicowego, od którego oczekują zaangażowania w sprawy szkoły i pomocy w sytuacjach, gdy pojawi się problem z uczniem. Przedstawiciele edukacji zwrócili także uwagę, że bardzo cenne są dla nich przesyłane przez Policję informacje o czynach karalnych  i przypadkach demoralizacji konkretnych osób. Przekazywanie takiej wiedzy umożliwia szkołom szybką reakcję za zagrożenie dobra dziecka i podnosi skuteczność działań wychowawczych.

Chojniccy policjanci przy każdej okazji podkreślają, jak ważne jest,  w przypadku problemów z uczniem, uruchomienie pomocy specjalistów z różnych dziedzin oraz sprawnej wymiany informacji między nimi. Podejmowane działania powinny objąć samego ucznia oraz środowisko rodzinne i szkolne, w którym funkcjonuje. Stąd też obecność na szkoleniu przedstawicielek Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach. Ośrodek, jak można się było dzisiaj przekonać, ma bogatą ofertę bezpłatnych zajęć dla uczniów stwarzających problemy, na przykład w poniedziałki obywają się spotkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem „Jestem wolny, nie uzależniam się”, a w środy warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 7-13 lat. W Ośrodku można także uzyskać poradę psychologa, pedagoga prawnika czy kuratora sądowego. Policjanci już niejednokrotnie kierowali do placówki osoby szukające wsparcia i pomocy. Przeprowadzone szkolenie umożliwiło zarówno policjantom, jak i pedagogom, wyciągnięcie wniosków dotyczących dalszej współpracy, co z pewnością przełoży się na poprawę bezpieczeństwa w szkołach.

KPP