Święto i jubileusz Jednostki Wojskowej

Przy udziale pocztu sztandarowego, kompanii honorowej oraz żołnierzy i pracowników wojska rozpoczęły się uroczyście obchody 50 - lecia powstania 34 Chojnickiego batalionu Radiotechnicznego w Nieżychowicach.

Z okazji półwiecza jednostki wojskowej na chojnickim rynku odbyły się dziś uroczyste obchody.   |  fot. red.

Uroczystość odbyła się 29 września na Starym Rynku i jak na jednostkę przystało nie zabrało radaru średniego zasięgu i przelotu samolotów zaprojektowanych do szkolenia pilotów wojskowych z Zespołu Akrobacyjnego Orlik z 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego. Udział w uroczystości wzięli zaproszeni goście m.in. obecny był wojewoda, starosta, wójt, burmistrz.

Dowódca jednostki podpułkownik Marcin Pysiewicz podziękował żołnierzom za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz za profesjonalizm, którym nacechowana jest ich służba i praca. Podkreślił także zaangażowanie żołnierzy w działania na rzecz ochrony wschodniej granicy kraju. Dzisiejszy jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń, nagród i wyróżnień, a także spotkań zaproszonymi z gośćmi oraz rozmów o sprawach z wiązanych z bezpieczeństwem kraju.

Całą uroczystość zakończyła defilada wojskowa przy asyście Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Dęblina wspomaganej przez orkiestrę wojskową z Bydgoszczy. Kolejna odsłona uroczystości odbyła się w Chojnickim Centrum Kultury a zakończy się bankietem w restauracji w Nieżychowicach.

Jubileusz jednostki i jej sąsiedztwo w regionie przekłada się także na współpracę lokalnych społeczności i przedstawicieli władz samorządowych, a zdecydowana większość mieszkańców jest zadowolona z tego, że jednostka istnieje, czego dowodem byli licznie zgromadzeni mieszkańcy obserwujący wydarzenie.

(red.) fot. (je)