Struga Jarcewska zmieniła kolor na biały, jak mleko

Woda w Strudze Jarcewskiej, która dostarcza do Miejskiej Oczyszczalni wody opadowe, od ok. tygodnia stawała się coraz bardziej biała. Wczoraj (5.06.) prezes Miejskich Wodociągów zaalarmował nas, że jest całkiem biała.

Jako pierwsi zaobserwowali zanieczyszczenie pracownicy Referatu ds. Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miejskim.   |  fot. nadesł.

Zanieczyszczenie pojawiło się na odcinku Strugi pomiędzy mleczarnią przy ul. Igielskiej, a wlotem do Oczyszczalni. Podobne spostrzeżenie mieli także pracownicy Oczyszczalni. - Nakazałem pobrać próbki wody przez nasze laboratorium, które ma certyfikat. Zdecydowałem także zawiadomić Wody Polskie oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Kopię tej korespondencji wysyłam do waszej redakcji – przekazał nam prezes Tomasz Klemann.

W piśmie stwierdzono m.in.: „Nadmieniam ponadto, że do Spółki docierają informacje od przedstawicieli Urzędu Miejskiego o wyczuwalnym drażniącym zapachu w okolicy osiedla Pogodnego w Chojnicach. Zdaniem Spółki najprawdopodobniej jakość wody obecnie płynącej Strugą Jarcewską jest powiązana z wyżej przytoczonym zgłoszeniem.

W związku z powyższym prosimy o jak najszybszą interwencję i zbadanie przyczyn pogorszenia się stanu jakości wód Strugi Jarcewskiej, która bezpośrednio wpływa do Jeziora Charzykowskiego. W załączeniu Spółka przedstawia dokumentację fotograficzną Strugi Jarcewskiej na wysokości oczyszczalni ścieków, jeszcze przed zrzutem ścieków oczyszczonych z oczyszczalni.”

(je)