Starosta chojnicki otrzymał podwyżkę w wysokości 241,50 zł brutto

Przed II sesją Rady Powiatu Chojnickiego z 28.06 starosta Marek Szczepański wraz z dodatkami miał wynagrodzenie w wysokości ok. 19 800 zł brutto. Radni przyznali jemu na tejże sesji podwyżkę w wysokości 241,50 zł brutto.

Rada powiatu chojnickiego podjęła uchwały zwiększające wynagrodzenie starosty i diety radnych.   |  fot. arch./A. Knitter

Jak przypomniała w dyskusji przy tym projekcie uchwały radna Mirosława Dalecka, wspomniane uposażenie jest prawie maksymalnie dopuszczalne dla starostów w powiatach od 60 tys. mieszkańców do 120 tys. mieszkańców. Postulowała, by pozostało na niezmienionej wysokości, gdyż pozostali pracownicy Starostwa zapewne nie mają maksymalnych stawek wynagrodzenia dla danego stanowiska pracy, a najprawdopodobniej w okolicach średnich.

Nie podzielił tej sugestii przewodniczący Rady Powiatu Robert Skórczewski stwierdzając, że przecież i minimalna krajowa wzrasta od 1 lipca. W głosowaniu projekt uchwały poparło 14 radnych, 4 było przeciw, a 2 wstrzymało się. Na tej samej sesji przegłosowano także uchwałę ws. diet radnych. Stawki procentowe zawarte w niej nie zmieniają się. Wynoszą od 85% podstawy wysokości diety dla przewodniczącego Rady do 55% tego wskaźnika dla szeregowego radnego, który nie ma żadnej dodatkowej funkcji. W tym ostatnim przypadku daje to kwotę na dziś 2007 zł netto miesięcznie.

(je)