Spotkanie online Burmistrzów Chojnic i Emsdetten

Burmistrz Chojnic Arseniusz Finster spotkał się podczas video konferencji z Burmistrzem partnerskiego miasta Emsdetten w Niemczech Oliverem Kellner.

Celem spotkania było wzajemne poznanie się burmistrzów miast partnerskich oraz wymiana informacji i doświadczeń na temat aktualnej sytuacji pandemicznej.   |  fot. str. intern.UM

Było to pierwsze spotkanie obu stron od czasu objęcia przez Olivera Kellner stanowiska Burmistrza Emsdetten w dniu 1 listopada 2020 r. Z uwagi na pandemię koronawirusa przeprowadzone zostało online. Z podsumowania przedstawionego przez zastępcę burmistrza Elmara Leuermanna wywnioskowano, że miasto Emsdetten bardzo aktywnie uczestniczy w systemie diagnozowania i wykrywania zachorowań jego mieszkańców na koronawirusa.

Środkiem do tego jest zorganizowane przez miasto Emsdetten i finansowane ze środków budżetu państwa szybkie centrum testowe dostępne  dla mieszkańców 7 dni w tygodniu, do którego zapisy odbywają się poprzez dedykowaną stronę internetową https://www.emsdetten.de/rathaus-politik-buergerservice/buergerservice/informationen-zum-coronavirus/corona-schnelltestzentrum/. Każdy mieszkaniec Emsdetten ma zatem możliwość /bez skierowania od lekarza rodzinnego/ bieżącego np. dwa razy w tygodniu testowania się za darmo w kierunku koronawirusa, a wynik otrzymuje na telefon komórkowy w przeciągu 25-30 minut.

Spotkanie było również okazją do wymiany informacji na temat realizowanych w obu miastach ważniejszych inwestycji infrastrukturalnych. Burmistrz Finster poinformował o trzech znaczących, realizowanych ze współfinansowaniem budżetu Unii Europejskiej w Chojnicach: poprawie gospodarki wodami opadowymi, budowie węzła integrującego oraz rewitalizacji Dzielnicy Dworcowej. Wspomniał również o modernizacji Fosy Miejskiej. Burmistrz Oliver Kellner poinformował z kolei o renowacji i modernizacji głównego centrum kulturalnego tzw. Fabryki Stroetmanna.

Uwagę poświęcono również tematyce ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Z inicjatywy dyrektora generalnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach Roberta Wajlonisa zaproponowano  wymianę doświadczeń pomiędzy oba miastami partnerskimi, która miałaby dotyczyć wdrażanych przez lokalne samorządy form wsparcia dla mieszkańców, mających na celu wymianę pieców węglowych na ekologiczne. Ponadto zaproponowano, aby Chojnice i Emsdetten zrealizowały partnerskie przedsięwzięcie proekologiczne polegające np. na wspólnym zasadzeniu łąki kwiatów oczyszczających powietrze z zanieczyszczeń, czy drzew tlenowych jako nowych elementów zieleni miejskiej.

Zdaniem przedstawicieli miasta Chojnice mogłaby to być inicjatywa upamiętniająca 25-lecia partnerstwa Chojnic i Emsdetten, która to rocznica przypada w roku bieżącym, jednak zgodnie z wolą obu Burmistrzów z uwagi na pandemię koronawirusa przeniesiona zostanie do wspólnego jej uczczenia na rok przyszyły. Na koniec spotkania Burmistrzowie A. Finster i  O. Kellner wyrazili wolę wspólnego osobistego spotkania. Burmistrz Finster podkreślił, że kieruje do nowego Burmistrza Emsdetten otwarte i nieograniczone czasem zaproszenie do odwiedzin Chojnic w dogodnym i wybranym przez niego terminie. Burmistrz Kellner wyraził wolę przyjazdu w bezpiecznym dla wszystkich czasie, który miałby nastąpić po ustąpieniu pandemii koronawirusa, prawdopodobnie dopiero w roku 2022.

Obie strony zakończyły rozmowę w przyjacielskiej atmosferze, dając wyraz temu, że współpraca miast  jest ważnym aspektem zjednoczonej Europy.

Joanna Gappa, Urząd Miejski w Chojnicach