Spotkanie dyrektorów bibliotek

W Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach 14 marca odbyło się zebranie dyrektorów bibliotek publicznych z powiatów chojnickiego i człuchowskiego, na którym gościły bibliotekarki z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

Spotkanie było dobrą okazją do wymiany informacji i opinii, ciekawych, inspirujących dyskusji.   |  fot. facebook MBP

Podczas spotkania dyrektorzy wymienili się doświadczeniami, inspiracjami i podzielili wiedzą dotyczącą prowadzenia biblioteki. Była też okazja do dyskusji nad rozwiązaniami bibliotecznych problemów. Dziękujemy wszystkim dyrektorom za przyjęcie zaproszenia i wspólnie spędzony czas.

FB MBP