Sporo się dzieje w inwestycjach i o planach na przyszłość

Na dzisiejszej (20.09.) burmistrz Arseniusz Finster poinformował o planach i inwestycjach miejskich. Nawiązał do renowacji kapicy przy ulicy Okrężnej oraz do warunków, jakie trzeba spełnić, aby inwestycja została zrealizowana.

Podczas konferencji prasowej burmistrz Arseniusz Finster poinformował o trwających inwestycjach i najbliższych planach.   |  fot. Rmak

Renowacja murów obronnych przy ul. Sukienników wymagała postępowań administracyjnych i jak się okazało znacznie przekroczyła zakładany budżet. Do końca roku w ramach prac publicznych zostało zatrudnionych 14 osób a dzięki zwiększonym środkom finansowym docelowo pracę otrzyma jeszcze 15 osób. Na ulicy Gdańskiej jest już wykonana deszczówka, prowadzone są kolejne prace i wymieniana podbudowa jezdni. Warstwa ścieralna będzie położona w maju przyszłego roku.

W kwestii planowanych inwestycji burmistrz nawiązał do projektu ul. Igielskiej, gdzie wykonawca wyłoniony w przetargu będzie musiał zakończyć pracę w ciągu jednego roku. Dochody miejskie z majątku zdaniem włodarza powinny być zrealizowane. Został przesunięty termin przetargu na modernizację „Modraka” na 28 września, ze względu na nieścisłości i różnice, na co zwróciły uwagę firmy biorące udział w przetargu.

Trwają prace związane z dawnym budynkiem PKO BP przy ul. Kościerskiej, gdzie gotowy projekt ma być gotowy na koniec grudnia. Miasto przystępuje też do prac projektowych związanych z przebudową i modernizacją Ośrodka Profilkatyki Rodzinnej. Burmistrz także będzie zachęcał i nalegał na właścicieli PKP Nieruchomości SA i PLK aby przystąpili także do pewnych prac związanych z rewitalizacją obiektów.

Szczegóły w relacji wideo z konferencji.

(red.)