Senator Lamczyk: „Musimy korzystać z energii z naszego polskiego słońca”

Wczorajsza (6.06.) sesja RM Chojnic zawierała punkt „Wystąpienie Senatora Stanisława Lamczyka na temat transformacji elektrycznej do elektroprosumeryzmu.” Wraz z dyskusją trwał on ok. 45 minut.

Musimy korzystać z energii z naszego polskiego słońca, z naszego wiatru – stwierdził Stanisław Lamczyk.   |  fot. (je)

Senator Stanisław Lamczyk, nie raz, także jako poseł, zajmował się sprawami transportu. Kilka lat temu wziął udział w uroczystym przejęciu przez miasto Chojnice budynku dworca kolejowego. Natomiast na sesji przybliżył sprawę prowadzonych właśnie w parlamencie prac nad nowym Prawem Elektrycznym. Są jemu dobrze znane, gdyż jest przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu zajmującego się właśnie tym tematem.

Parlamentarzyści postanowili wzorować się w tej materii prawodawstwem przyjętym w Szwajcarii. - To jest mit, że sieć energetyczna jest przeciążona i nie jest możliwe podłączanie do niej kolejnych paneli fotowoltaicznych – jest zdania senator. Podzielił się z radnymi informacjami na temat planowanych farm wiatrowych na Bałtyku, wspomniał o perspektywach wykorzystania biogazu. Jest zdania, że Polska musi jak najszybciej dokonać transformacji energetycznej w kierunku źródeł odnawialnych. - Musimy budować polską suwerenność energetyczną. Musimy korzystać z energii z  naszego polskiego słońca, z naszego wiatru – stwierdził Stanisław Lamczyk.

W dyskusji przeważały głosy sceptyczne, co do możliwości wykorzystania energii odnawialnej. Bartosz Bluma przekazał, że kuchenka indukcyjna w jego domu, od czasu montażu przez sąsiadów na ulicy paneli fotowoltaicznych, często alarmuje, że jest za wysokie napięcie w sieci. Kazimierz Jaruszewski dopytywał gościa, dlaczego jest przeciwnikiem energetyki jądrowej. Andrzej Gąsiorowski po ostatniej korespondencji z ENEĄ nabrał wątpliwości, czy dobrze zrobił inwestując w panele fotowoltaiczne. Zauważył też, że mimo trwania miejskiego programu Stop dla Smogu, jakość powietrza w jego sąsiedztwie nie poprawiła się ani trochę.

Natomiast burmistrz Arseniusz Finster stwierdził, że był w Chojnicach inwestor zamierzający wybudować na 10 ha farmę z panelami fotowoltaicznymi, ale ENEA nie wyraziła zgody na przyłączenie jej do sieci.

Więcej w relacji audio, która zawiera pełny zapis wystąpienia i dyskusji.

(je)