Samorządowcy z Gminy Chojnice pożegnali wicewójta Piotra Stanke

Na dzisiejszej (29.08.) sesji Rady Gminy Chojnice został uroczyście pożegnany odchodzący na emeryturę zastępca wójta Piotr Stanke. Laudację o nim odczytał przewodniczący RG Ryszard Kontek.

Piotr Stanke, dotychczasowy zastępca wójta odszedł na emeryturę. Pracownicy Urzędu Gminy podziękowali mu za pracę.   |  fot. Screen video

Swoją 44-letnią zawodową aktywność Piotr Stanke rozpoczął w 1978 w chojnickiej filii Bydgoskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego przy ul. Kościerskiej (później Chojnickie Przedsiębiorstwo Budowlane) na stanowisku inspektora ds. zaopatrzenia. Po Sierpniu 1980 był jednym z założycieli zakładowej organizacji NSZZ Solidarność. Od 1982 przez ponad 20 lat prowadził rzemieślniczą działalność gospodarczą.

Od 1999 roku działał aktywnie w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich. W II i III kadencji Sejmiku Województwa Pomorskiego pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. W marcu 2007 został dyrektorem Gminnego Zespołu Oświaty. W listopadzie 2007 został wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości posłem na Sejm RP. Po zakończeniu kadencji Sejmu jesienią 2011 został powołany przez wójta Zbigniewa Szczepańskiego na stanowisko wicewójta Gminy Chojnice.

Po wręczeniu kwiatów przez radnych, sołtysów i samorządowców Piotrowi Stanke głos zabrał włodarz gminy. - Mój przyjacielu, masz znaczący udział w rozwoju gminy Chojnice, za co serdecznie tobie dziękujemy. W prezencie od nas masz obraz z żaglówką i słowem „Dziękuję”.  Piotr Stanke gorąco dziękował wszystkim swoim współpracownikom i wójtowi za wspólne lata pracy na rzecz gminy Chojnice.

- W mojej działalności publicznej kierowałem się zawsze zasadą społecznej nauki Kościoła, czyli polityka, jako roztropna troska o dobro wspólne. Następcy na stanowisku wicewójta Januszowi Szczepańskiemu zostawiam w swym gabinecie słowa autorstwa św. Tomasza More pn. Modlitwa o dobry humor.

Więcej w zapisie video, który jest fragmentem transmisji obrad RG realizowanej przez UG Chojnice.

(je)