Samorządowcy deklarują sfinansowanie 50% kosztu projektu węzła Nieżychowice

Gdański oddział GDDKiA wystosował niedawno pismo do marszałka województwa pomorskiego i samorządowców z powiatu chojnickiego, czy nadal deklarują chęć współpracy przy budowie węzła Nieżychowice. Otrzymał pozytywną odpowiedź.

Lokalni włodarze czynią starania o rozpoczęcie prac mających na celu budowę węzła Nieżychowice.   |  fot. arch./red.

Drogowcy już w ubr. otrzymali pismo podpisane Marszałka Województwa Pomorskiego, starostę, wójta gminy Chojnice i burmistrza Chojnic, w której prosili o wybudowanie pełnego węzła na obwodnicy Chojnic i deklarowali współpracę finansową przy jej realizacji. W niedawno wysłanej odpowiedzi do GDDKiA w Gdańsku jej autorzy podtrzymują swą deklarację.

Wspominają w niej, że przed ok. 10 laty UM Chojnice zlecił wykonanie na swój koszt koncepcji drogowej węzła Nieżychowice oraz o udziale finansowym miejskiego samorządu w trwającej budowie zachodniego obejścia. Właśnie południowy jej kraniec jest opodal skrzyżowania DW 212 z DK 22, czyli obwodnicą Chojnic. Samorządowcy deklarują wspólne sfinansowanie połowy kosztów wykonania dokumentacji projektowej, natomiast nie widzą możliwości współudziału w pokryciu kosztów samej budowy. Tę decyzję mogą zmienić, o ile wejdzie zapowiadana przez premiera Donalda Tuska reforma finansowania samorządów terytorialnych.

- Za pośrednictwem mojego doradcy ds. inwestycji drogowych Roberta Marszałka porozumiałem się z wójtem Kobylnicy k. Słupska, gdzie w planie jest budowa obwodnicy. Trwają tam rozmowy nad jej trasą. Władze tej gminy mają koncepcję krótszego przebiegu obwodnicy. Gdyby tak się stało, można by z tego zadania przesunąć środki na budowę węzła Nieżychowice – ma nadzieję burmistrz Arseniusz Finster.

(je)