Rola adwokata w sprawach spadkowych

Po śmierci bliskiej osoby konieczne jest przeprowadzenie wielu czynności prawnych związanych z ustaleniem spadkobierców, majątku zmarłego oraz sposobu jego dziedziczenia.

Rolą dobrego adwokata w sprawach tego rodzaju jest przede wszystkim uzyskanie dla najbliższych zmarłego jak największej części pozostawionego przez niego majątku.   |  fot. ilustrac.

 Rola adwokata w sprawach spadkowych polega na przeprowadzeniu nas przez cały proces. Niezależnie od tego, czy zakończy się on na kilku wizytach u notariusza, czy konieczne będzie postępowanie sądowe.

Ustalenie spadkobierców

Pierwszym etapem po śmierci danej osoby jest ustalenie, co wchodzi w skład masy spadkowej i kto jest uprawniony do jej dziedziczenia. Rola adwokata w sprawach spadkowych polega wówczas na uzyskaniu odpowiednich dokumentów, które będą poświadczać prawo do spadku. Można tego dokonać na dwa sposoby – w ramach poświadczenia dziedziczenia u notariusza lub uzyskania z sądu postanowienia o nabyciu spadku. Warto zaznaczyć, że wszystkimi formalnościami spadkobiercy mogą zająć się sami. Nie ma konieczności wynajmowania w tym celu prawnika. Warto jednak to zrobić, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości.

Jak podzielić majątek zmarłego?

Kolejnym elementem tego procesu jest uregulowanie sposobu w jaki zostanie podzielony majątek po zmarłej osobie. Zdarza się tak, że uprawnionych do dziedziczenia jest niewielu i żaden z nich nie kwestionuje woli zmarłego. Prawnik może nas wówczas wspomóc w rozmowach, a także spisaniu umowy o dział spadku, która zostanie przedstawiona u notariusza lub w sądzie. W wielu przypadkach spadkobiercy nie są jednak w stanie dojść do porozumienia. Wówczas rolą adwokata w sprawach spadkowych będzie prowadzenie postępowania w sądzie, podczas którego może zajść konieczność przesłuchania świadków czy uzyskania opinii biegłych ekspertów. 

Testament i wydziedziczenie

Spadkodawca może pozbawić konkretną osobę udziału w spadku, nawet jeśli ustawowo miałaby ona do niego prawo. Może tego dokonać powołując do dziedziczenia inną osobę lub sporządzając tzw. testament negatywny. W jego treści powinna znajdować się informacja o wyłączeniu konkretnego spadkobiercy. Taki zabieg powszechnie nazywa się wydziedziczeniem. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą, może ono nastąpić jedynie w określonych prawem przypadkach. Rola adwokata od spraw spadkowych polega wówczas na sporządzeniu odpowiednio brzmiącego testamentu i sprawdzeniu, czy rzeczywiście zachodzą umocowane prawnie przesłanki do pozbawienia spadku. Wydziedziczona może zostać osoba, która wbrew woli spadkodawcy postępuje niezgodnie z zasadami życia społecznego, dopuściła się przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu, czy nie dopełniła względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: https://www.kancelariamlynska.pl/adwokat-spadek-gdansk/

Prawo do zachowku

Wydziedziczenie konkretnego spadkobiercy nie jest takie proste i musi mieć solidne podstawy prawne. Nawet osoba pozbawiona spadku w podpisanym przez notariusza testamencie może odwołać się od woli zmarłego i wnieść do sądu pozew o wypłatę tzw. zachowku. Tego typu postępowania są zwykle skomplikowane i długotrwałe. Rolą adwokata od spraw spadkowych, występującego w imieniu wydziedziczonej osoby, jest zebranie rozległej i szczegółowej dokumentacji. Konieczne będzie ustalenie masy spadkowej i spadkobierców, a następnie przesłuchania świadków i prawdopodobnie uzyskanie opinii biegłych. Wszystko po to, aby sąd mógł zadecydować, czy konkretna osoba ma prawo do zachowku.

(mat. zewnętrzny)