Rodzinny festyn ekologiczny

W Szkole Podstawowej w Silnie odbył się Dzień Rodziny obchodzony w tym roku pod nazwą „Z ekologią na Ty w Rodzinie”. Wyjątkowego otwarcia Festynu dokonał dyrektor szkoły, Anna Tobolewska, która powitała wszystkich zgromadzonych gości.

Promowano zdrowy tryb życia, jak żyć w zgodzie z ekologią, ochronę środowiska, sport.   |  fot. nadesł.

W tym m.in. dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty, Anitę Sznajder. Głównym założeniem imprezy było miłe, aktywne i pomysłowe spędzenie wolnego czasu całej społeczności szkolnej, propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, prezentacja licznych, interdyscyplinarnych osiągnięć uczniów, integrowanie środowisk lokalnych w działaniach na rzecz dzieci oraz edukacja ekologiczna całej społeczności szkolnej.

W pierwszej części festynu mogliśmy zobaczyć występy artystyczne uczniów szkoły, którzy zaprezentowali przed przybyłymi gośćmi swoje talenty. Po części artystycznej na dzieci czekały liczne atrakcje takie jak: malowanie twarzy, lody, dmuchane zamki, loteria z nagrodami, przejażdżki na koniach, strzelanie z łuku, kawiarenka, kolorowe warkoczyki czy zakręcone balony.

Ważnym elementem dydaktycznym o charakterze ekologicznym były także stoiska Lasów Państwowych, Zaborskiego Parku Krajobrazowego czy ZZO w Nowym Dworze. Serdecznie dziękujemy sponsorom oraz wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie tegorocznego festynu.

(nad.)