Ratusz złożył poprawki do projektu zachodniego obejścia

Niedawno z udziałem władz miasta odbyła się tzw. Rada Budowy zachodniego obejścia, czyli ulic Wisławy Szymborskiej i Kardynała Glempa. Burmistrz Arseniusz Finster, po sugestiach od sąsiadów budowanego układu drogowego, złożył wnioski o kilka zmian.

Zostały złożone wnioski o zmiany do planów budowy zachodniego obejścia.   |  fot. arch./A. Knitter

Poinformował o nich radnych na ostatniej sesji Rady Miasta. Czekają one na rozpatrzenie przez inwestora, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Pierwszy z nich dotyczy planowanej drogi serwisowej, która miała być budowana na palach w pobliżu separatorów. Dojazd do nich jest możliwy i z innej strony, więc można z niej zrezygnować. W zamian przydałaby się droga serwisowa w innym miejscu, a nie ma jej w projekcie.

- Miałaby połączyć skrzyżowanie z ul. Asnyka ze skrzyżowaniem z ul. Żeromskiego. Dzięki temu mieszkańcy ul. Bellona i okolicznych, którzy będą odcięci zachodnim obejściem, mogliby po niej dotrzeć do skrzyżowania z Żeromskiego. W tym miejscu mogłoby powstać przejście dla pieszych – wyjaśnił na sesji burmistrz Arseniusz Finster.

Kolejna zmiana jest na wniosek właściciela nieruchomości ze stacją diagnostyczną przy ul. Bytowskiej opodal projektowanego ronda. Planuje on na terenie przylegającym do stacji, obok którego będzie w przyszłości biegło obejście, zrealizować inwestycję i potrzebowałby wyjazd na nie poprzez prawoskręt.

(je)