Raport o stanie miasta będzie z informacjami o miejskich spółkach

W Urzędzie Miejskim trwają prace nad przygotowaniem kolejnego Raportu o stanie miasta Chojnice. Edycja dotycząca 2022 roku będzie miała także informacje o sytuacji miejskich spółek. W ubr. władze miasta zostały skrytykowane za brak tego rozdziału.

- Raport jest w trakcie tworzenia, zostanie upubliczniony przed sesją absolutoryjną za 2022 rok – poinformował włodarz miasta.   |  fot. screen video

Od kilku lat samorządy są zobowiązane do przygotowywania nie tylko informacji dla radnych o realizacji budżetu w minionym roku, co jest podstawą do udzielenia lub nie absolutorium dla burmistrza; ale i Raportu o stanie miasta, nad którym debatować mogą także mieszkańcy. W 2022 po raz pierwszy z tej możliwości skorzystało dwóch chojniczan.

- Raport jest w trakcie tworzenia, zostanie upubliczniony przed sesją absolutoryjną za 2022 rok. Zapoznałem się z komentarzami moich adwersarzy pod artykułami nt. wydawanego od br. Biuletynu Informacyjnego, którzy pytali o brak w nim informacji o wysokości zadłużenia. One znajdą się w Raporcie, gdyż Biuletyn jest tylko nt. miejskich inwestycji. Nie ukrywamy w nim, że jednym ze źródeł finansowania ich są kredyty. W minionych 6 latach pokryły one tylko 18% łącznego kosztu inwestycji – stwierdził na konferencji prasowej burmistrz Arseniusz Finster.

Więcej w relacji video.

(je)