Radni z Komisji Edukacji debatowali o feriach zimowych i podwyżkach dla oświaty

Pod koniec stycznia członkowie Komisji Edukacji Rady Miejskiej Chojnic spotkali się nie tylko by omówić materiał sesyjny, ale i rozmawiać m.in. o finansowaniu podwyżek pensji nauczycielom przyznanym przez nową koalicję rządową.

Na pytania w wielu kwestiach odpowiedział Grzegorz Czarnowski, dyrektor wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim.   |  fot. arch./A. Knitter

Marek Szank pytał nie tylko o termin realizacji wspomnianych podwyżek, ale i o ewentualne podwyżki dla pracowników szkolnej administracji i obsługi. Dyrektor Grzegorz Czarnowski nie tryskał optymizmem i niepokoił się, czy zwiększona subwencja oświatowa zaplanowana przez aktualny rząd pokryje w całości przyznaną podwyżkę, bo poprzednie rządy na podwyżki płac nauczycielom przekazywały ok. 50% potrzebnych środków.

Wyjaśnił też, że w styczniu władze miasta zdecydowały o podwyżce pensji w sferze pracowników obsługi oświaty w wysokości 13%. Ci, którzy mieli wcześniej wynagrodzenia na poziomie płacy minimalnej, podwyżkę mają w wysokości 20%. Także Marek Szank dopytywał się o brak miejsca w Chojnicach na jeżdżenie na łyżwach, mimo ujemnych temperatur (posiedzenie było 22 stycznia); oraz o brak zajęć podczas ferii zimowych w szkołach podstawowych dla ich uczniów. Odpowiedź dyrektora Grzegorza Czarnowskiego ws. zajęć w SP była zbieżna ze stanowiskiem przesłanym do naszej Redakcji, o którym już pisaliśmy.

Natomiast ws. lodowiska stwierdził, że „to nie jest w mojej kompetencji, co by organizować sport, więc to pytanie raczej do Wydziału Sportu, do Pana Zbigniewa Buławy lub do spółek typu „Park Wodny” lub inna instytucja, która ewentualnie by się mogła tematem zająć. Wiem, że w Parku 1000-lecia tym tematem Pan Waldemar Spichalski się swego czasu zajmował. Nie wiem, czy to musi być jego inicjatywa, czy po prostu ktoś inny musi tam zainicjować temat właśnie wylania wody?”

Z kolei Patryk Tobolski zainteresował się ilością przygotowanych miejsc dla przedszkolaków i w zerówkach. Dyrektor Grzegorz Czarnowski wyjaśnił, że nie spodziewa się trudności w zaspokojeniu wniosków o przyjęcie. Poinformował, że wkrótce będzie otwarte kolejne niepubliczne przedszkole, które będzie przy ul. Subisława w pomieszczeniach po b. hurtowni Hydraulik. Cieszy go także inicjatywa władz gminy Chojnice, które zamierzają wybudować przedszkole w Charzykowach.

Więcej w protokole z obrad, który jest w BIP UM Chojnice.

Oprac. (je)