Rada Powiatu zatwierdziła podwyżkę dla Starosty Chojnickiego

Po gorącej dyskusji, w której przeciwnicy podwyżki wynagrodzenia Starosty cytowali polityków Platformy Obywatelskiej i … św. Pawła Apostoła, koalicja „rządowa” przyjęła projekt uchwały w tej sprawie.

Tak przedstawiał się wynik głosowania w sprawie podwyżki dla starosty.   |  fot. screen video

Starosta Marek Szczepański był obecny na sali obrad podczas debaty (jest także radnym) i wstrzymał się od głosu. Jedynym radnym z koalicji, który zabrał głos w dyskusji, był wicestarosta Mariusz Paluch. Wnosił o jej zamknięcie. Dyskusja rozpoczęła się od zgłoszenia przez Marka Rodzenia w imieniu klubu radnych PiS wniosku o obniżenie skali podwyżki do minimalnej kwoty, którą dopuszcza ustawa, czyli o 60% do 16 800 zł brutto. Następnie głos zabrał Sławomir Rząska.

- Tą szkodliwą ustawę o podwyżkach, którą wniósł do Sejmu PiS, w Senacie poparła także opozycja z Koalicji Obywatelskiej. Jan Grabiec (poseł PO – red.) powiedział w Sejmie, że przyznawanie podwyżek w tym momencie i w takiej skali jest nieuczciwe i nie do przyjęcia. – zauważył radny. Kolejnym mówcą była Mirosława Dalecka. Przytoczyła przykład burmistrza Kościerzyny, któremu tamtejsza RM przyznała jedynie 60% podwyżki. Wyliczyła, że przez minione 3 lata starosta stracił na obniżce o 20% ok. 72 tys. zł; a zyska przez kolejne 2 lata, w porównaniu z aktualną pensją, ok. 270 tys. zł.

- Mam nadzieję, że pan Starosta po podwyżce nie będzie już wykorzystywał służbowe Volvo na rodzinne wyjazdy. Dostałam sygnał, że za powiatowe pieniądze zakupiono do niego bagażnik na rowery – stwierdziła radna z listy PiS. Po uwadze adresowanej do Starosty i etatowych członków Zarządu, że „zapewne niektórzy mają już na koncie nowe wynagrodzenia wraz z wyrównaniem, a pan Starosta zapewne dostanie dziś”, zakończyła swe wystąpienie słowami św. Pawła Apostoła o niskich wynagrodzeniach.

Skarbnik Elżbieta Smaglinska stanowczo zaprzeczyła, by podwyżki, które miały być wkrótce głosowane, miały już odzwierciedlenie w listopadowych przelewach wynagrodzeń. Ostatnim uczestnikiem dyskusji był Wicestarosta Mariusz Paluch. Stwierdził, że jest „pod wielkim wrażeniem cnoty i moralności przedmówców, doceniając ich geniusz ekonomiczny”, i dlatego postawił wniosek o zamknięcie dyskusji.

Wniosek Klubu PiS poparło 5 radnych (4 członków i Sławomir Rząska), wstrzymało się od głosu trzech (Maciej Jakubowski, Tomasz Orzłowski i Marek Szczepański), przeciw było 12 rajców. Identyczny rozkład głosów, także imiennie, był nad projektem uchwały, z tym, że tym razem za było 12 radnych, przeciw 5, wstrzymało się 3. Wojciech Rolbiecki z PiS jest na zwolnieniu chorobowym i był nieobecny.

Całość dyskusji w relacji video, która jest fragmentem zapisu transmisji realizowanej przez Starostwo Powiatowe. Niestety, miała ona kilka przerw.

(je)