Przewodniczący RM i burmistrz napisali do b.szefa osiedla Kolejarz - Prochowa

Przed 2 tygodniami b.przewodniczący SMO osiedla Kolejarz – Prochowa Michał Gruchała wysłał do przewodniczącego RM Antoniego Szlangi pismo z prośbą o wyjaśnienie nieprawidłowości, które jego zdaniem powstały w trakcie przeprowadzania wyborów.

Drugi wątek z konferencji prasowej burmistrza dotyczący Michała Gruchały był związany z profilem SMO na Facebooku.   |  fot. ilustrac./je

Jest już odpowiedź na nie. Poinformował o tym na wczorajszej (22.05.) konferencji prasowej burmistrz Arseniusz Finster. Wyjaśniał, w jaki sposób odbywał się druk kart do głosowania i ich pieczętowanie, gdyż właśnie do tej ostatniej czynności miał zastrzeżenia Michał Gruchała. - Każde wybory do zarządów osiedli były przeprowadzane w ten sam sposób, tylko otrzymaliśmy uwagi od b.szefa osiedla Kolejarz – Prochowa.

- Na przygotowanych 4 kartach formatu A4 wpisywane były nazwiska kandydatów na przewodniczącego oraz na członków zarządu. Przed skserowaniem takich matryc, w odpowiedniej do frekwencji ilości, przystawiono na nich pieczątki Zarządu Osiedla. Następnie były cięte i rozprowadzone wśród mieszkańców przybyłych na zebranie. Jest to szczegółowo opisane w piśmie od przewodniczącego RM do Michała Gruchały – wyjaśnił burmistrz Arseniusz Finster.

Więcej w tym temacie w relacj i video

(je)