Przegląd pieśni patriotycznych „Cześć Polskiej Ziemi”

We wtorek 14.11. w ramach obchodów Święta Niepodległości w ChCK odbyło się XXIII Spotkanie z pieśnią i piosenką patriotyczną „Cześć Polskiej Ziemi”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnicach.

Pieśni patriotyczne to szczególny rodzaj rozważań o ojczyźnie, jej losach i przyszłości. W szczególny sposób jednoczą wyrażając umiłowanie i przywiązanie do kraju, tak jak to zaprezentowali uczniowie SP W Silnie.   |  fot. (je)

Współorganizatorami są ChCK oraz Stowarzyszenie ,,Julian” przy SP 1. Przegląd rozpoczął się od programu artystycznego w wykonaniu uczniów kl. I a i III b SP 1 pod kier. Beaty Steinke i Katarzyny Mucha, który wprowadził zgromadzoną publiczność w atmosferę i charakter Święta Niepodległości. Uroczystego otwarcia przeglądu dokonali Ewa Modrzejewska dyrektor ,,Jedynki”, Łukasz Sajnaj – wicedyrektor ChCK, Bogdan Kuffel – przewodniczący Komisji Edukacji RM oraz Marcin Synak – dyrektor chojnickiego Muzeum.

W przeglądzie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z naszego regionu. Zaprezentowało się 50 podmiotów wykonawczych, jako soliści, duety i zespoły. Prezentowane piosenki były oceniane przez jury w składzie: Henryk Kukliński, Mirosława Węsierska – Karasiewicz oraz Tomasz Klaman. Konferansjerami były druhny komendy hufca ZHP Chojnice: Natalia Gappa, Maja Pacura, Zofia Kimel. Wykonawcy prezentowali  piosenki patriotyczne z różnych okresów historii naszej Ojczyzny.

W przerwach miedzy kategoriami wykonawczymi , organizatorzy przygotowali słodki poczęstunek  od Piekarni – cukierni Brunka w Chojnicach, oraz napoje dla wszystkich wykonawców, opiekunów i gości festiwalu. Przegląd zakończył się uroczystym wręczeniem nagród w postaci statuetek, śpiewników, książek, biletów do kina i dyplomów. Nagrodę „Grand Prix” w tym roku otrzymał zespół wokalny Katolickiego Liceum w Chojnicach. Nagrodę Dyrektora SP nr 1 w Chojnicach ufundowaną przez dyr. Ewę Modrzejewską otrzymała w tym roku Marta Wojtas z Tucholi. Nagrody zostały ufundowane przez UM w Chojnicach, GZO w Chojnicach, TPD w Chojnicach.

Imprezę przygotowali i przeprowadzili nauczyciele SP 1: Michał Leszczyński (pomysłodawca i koordynator przeglądu), Lucyna Skórczewska, Paulina Bała, Natalia Witkowska oraz uczennice kl. VII b ,,Jedynki’’. Podziękowania należą się także uczennicom Technikum nr 3 w Chojnicach pod kier. Zenona Graszka za realizację dokumentacji fotograficznej przeglądu. Fragmenty video można obejrzeć na internetowej TV Chojnice. Podziękowania również dla wszystkich mediów i  portali chojnickich oraz Dziennika Bałtyckiego  za popularyzację przeglądu.

Wyniki - tutaj

M. Leszczyński