Przegląd Piosenki Religijnej Credo 2024

W czerwcu każdego roku w Chojnicach odbywa się kolejna edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Religijnej – Credo, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Chojnicach.

Celem festiwalu jest popularyzacja piosenek religijnych i prezentacja dorobku zespołów tworzących w duchu chrześcijańskim.   |  fot. nadesł.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnicach zaprasza do udziału w XXV  Przeglądzie  Piosenki  Religijnej ,,CREDO’’ - Chojnice 2024 pamięci św. Jana Pawła II i św. Jana Chrzciciela - Patrona Chojnic. 7 czerwca (piątek) - godz. 10.30 - Amfiteatr-Fosa Miejska (w razie niepogody Bazylika Mniejsza w Chojnicach). Współorganizatorzy: Chojnickie Centrum Kultury, Bazylika Mniejsza p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach, Stowarzyszenie ,,Julian’’ przy SP 1 w Chojnicach.

Do udziału w przeglądzie zapraszamy: solistów, duety, zespoły wokalne, wokalno - instrumentalne, oraz schole parafialne działające przy parafiach, wspólnotach, szkołach, ośrodkach kultury itp. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 1 czerwca 2024 roku na adres: Szkoła Podstawowa nr 1; ul. 31 Stycznia 21/23; 89-600 Chojnice; woj. pomorskie, z dopiskiem „CREDO - 2024”, lub  na adres e-mailowy koordynatora festiwalu: michallesz@wp.pl. Dokładne informacje i regulamin przeglądu na stronie SP 1 Chojnice: www.sp1chojnice.edupage.org (w zakładce: rodzice i uczniowie – konkursy) a także u koordynatora: Michał Leszczyński – tel. 692 342 707.

regulamin

1.Cel przeglądu: 

uczczenie osoby św. Jana Pawła II, 

promowanie i popularyzowanie wartości chrześcijańskich, 

promowanie twórczości religijnej, 

prezentowanie umiejętności wokalnych i instrumentalnych dzieci i młodzieży 

popularyzacja piosenek o św. Janie Chrzcicielu. 

2.Organizator:  

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach (www. sp1chojnice.szkolnastrona.pl). 

3.Współorganizatorzy: 

Chojnickie Centrum Kultury 

Bazylika Mniejsza p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach 

Stowarzyszenie ,,Julian’’ przy SP 1 w Chojnicach

4.Zasady uczestnictwa:  

a) w przeglądzie mogą brać udział: soliści, duety, zespoły wokalne, wokalnoinstrumentalne, oraz schole parafialne działające przy parafiach, wspólnotach, szkołach, ośrodkach kultury itp. 

b) uczestnicy będą oceniani przez profesjonalne jury w następujących

kategoriach wiekowych: 

szkoła podstawowa kl. I - III

szkoła podstawowa kl. IV - VI

szkoła podstawowa kl. VII - VIII 

młodzież szkół ponadpodstawowych

c) osobno będą oceniani : soliści i zespoły (duet zaliczany jest do zespołów). 

d) uczestnicy przygotowują 1 piosenkę o tematyce religijnej, chrześcijańskiej. Dodatkowo można przygotować piosenkę o św. Janie Chrzcicielu - patronie Chojnic, która będzie osobno oceniana i nagradzana. 

e) dopuszcza się podkład muzyczny (pół playback): z płyt CD-audio, pendrive

lub akompaniament „na żywo". 

5.Ocena uczestników: umiejętności wokalne, dobór i oryginalność repertuaru, stopień trudności oraz interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny. 

6.Sprawy różne: 

organizator zapewnia nagłośnienie, aparaturę do odtwarzania podkładu muzycznego, posiłek. 

koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przejazdem i pobytem pokrywają uczestnicy lub sponsorujące ich instytucje. 

każdą placówkę może reprezentować tylko jeden podmiot muzyczny np. zespół lub solista w każdej kategorii wiekowej. Każdy uczestnik może brać udział tylko w jednym podmiocie muzycznym, czyli jeżeli występuje w zespole to nie może występować jeszcze raz jako solista lub w duecie. Uczestnicy nie mogą prezentować tej samej piosenki, którą wykonywali już wcześniej w naszym przeglądzie.

przegląd zakończy się w godzinach popołudniowo -  wieczornych koncertem finałowym. 

dla najlepszych przewidziane są nagrody, dla wszystkich dyplomy i pamiątki. 

organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrań i zdjęć z festiwalu. 

sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie lub nieprzewidziane, wynikłe w trakcie imprezy rozpatruje organizator w porozumieniu z jury. 

7. Wzór zgłoszenia:  

a) nazwa zespołu (liczba uczestników), nazwiska i imiona wykonawców w przypadku duetu lub solisty, 

dokładny adres, numer telefonu placówki, opiekuna lub kierownika

grupy,

kategoria wiekowa, 

tytuł piosenki 

wymagania techniczne, rodzaj akompaniamentu, 

Karty zgłoszenia powinny zawierać potwierdzenie dyrektora placówki lub ks. Proboszcza. 

M. Leszczynski