Program „Mieszkanie za remont” ruszy później

Miejski program „Mieszkanie za remont” będzie uruchomiony później, niż planowano. Musi wejść w życie nie w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta, a poprzez podjęcie uchwały przez Radę Miasta. ZGM wytypował do programu 7 lokali mieszkalnych.

Dzięki temu programowi ZGM nie musiałby remontować mieszkań. Nabywcy w zamian za przydział, otrzymaliby szansę na realizację tego zamierzenia.   |  fot. pixabay

Mają od 32 m2 do ok. 100 m2. Szacunkowy koszt niezbędnych prac remontowych, to od 30 tys. zł do ok. 120 tys. zł. Jak przekazał niedawno portalowi wiceburmistrz Adam Kopczyński, odpowiedni projekt uchwały stanie na sesji najprawdopodobniej w kwietniu 2023.

- Jak będzie on gotowy, zostanie poddany procedurze konsultacji społecznych przez organizacje pozarządowe. Wg. przygotowywanego regulaminu pula lokali do remontu zostanie w I kolejności zaproponowana osobom, które są na liście oczekujących na przydział mieszkania komunalnego. Jeśli po upływie określonego czasu pozostaną lokale, którymi nie zainteresowali się „kolejkowicze”, wówczas będą mieli szansę skorzystać z programu osoby spoza niej – poinformował Adam Kopczyński.

Nie będą one mogły być właścicielami innego mieszkania. Nie są jeszcze do końca przesądzone wszystkie szczegóły udziału w programie osób spoza listy, ale najprawdopodobniej te lokale będzie trzeba „wyjąć” z zasobu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Więcej szczegółów w relacji video.

(je)