Powstała aplikacja „Historyczne Chojnice”

W Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w poniedziałek 5 czerwca o godzinie 12.00 odbędzie się promocja najnowszej aplikacji o walorach historycznych, opracowanej przez Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Użytkownicy będą mieli wpływ na popularyzację „pomników historii” uznanych jako atrakcyjne, za pomocą wymiany informacji o tych miejscach.   |  fot. IBiZAP Słupsk

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną możliwości aplikacji oraz krótki instruktaż jej użytkowania. Aplikacja “Historyczne Chojnice” dostępna pod adresem https://historycznechojnice.pl/, została opracowana przez zespół pod kierunkiem dra hab. Janusza Gierszewskiego, prof. AP oraz z pomocą Anity Maliszewskiej i Pawła Mynarczyka.

Poza promocją turystyki historycznej, aplikacja może być wykorzystywana w grach miejskich i terenowych, pozwalając na stworzenie atrakcyjnych działań promujących region. Uczestnicy gry wykonując zadania (np. dojście w określone miejsce, znalezienie określonego miejsca lub przedmiotu, wykonanie zdjęcia określonemu symbolowi historycznemu, rozmowa z konkretną osobą np. kustoszem muzeum itp.), samodzielnie lub grupowo rywalizują z innymi biorącymi udział w rozgrywce.

Gry miejskie wykorzystują przestrzeń historyczną jako „plac” gry. Za pomocą tej aplikacji turyści i mieszkańcy mogą skorzystać z trzech zaproponowanych ścieżek o różnym poziomie trudności i długości („Śladami Filomatów po Chojnicach”, „Chojnice od XVI w. do czasów współczesnych”, „Klucz i brama Pomorza. Chojnice w średniowieczu”), ale również będą mieli możliwość komponowania własnych tras.

Oferowane narzędzie promocyjne uspołeczni aktywne uczestnictwo osób prywatnych oraz instytucji publicznych w kreowaniu tych działań.

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku