Poszukują sprawcy „niepogodnych” zapachów na Osiedlu Pogodne

Trwają poszukiwania winowajcy nieprzyjemnych zapachów, które dokuczają przede wszystkim mieszkańcom osiedli Pogodne i Bursztynowe. Dwaj z nich spotkali się w tej sprawie z burmistrzem Arseniuszem Finsterem.

Od wielu dni mieszkańcy osiedla zmagają się z fetorem unoszącym się w powietrzu. Utrudnia on normalne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania.   |  fot. Michał Włoch

Kolejnym działaniem w „śledztwie” była wizja lokalna na terenie oczyszczalni ścieków zakładu mleczarskiego koncernu Spomlek. Oprócz burmistrza i wspomnianych mieszkańców, wziął w niej udział także prezes chojnickiego oddziału Damian Kożuch oraz miejski radny Krzysztof Pestka, który nie raz o tym problemie wspominał na sali obrad RM Chojnic.

Uzgodniono, że w razie ponownego wystąpienia nieprzyjemnego zapachu, mieszkańcy osiedla niezwłocznie przekażą ten sygnał prezesowi Kożuchowi, który wkrótce osobiście lub w jego zastępstwie kierownik zakładowej oczyszczalni, pojawi się przy ul. Igielskiej, by wspólnie sprawdzić zgłoszenie. - Podobna otwartość jest także ze strony prezesa Wodociągów, gdyż w pobliżu jest miejska oczyszczalnia ścieków, oraz pozostałych podmiotów gospodarczych działających w tym rejonie Chojnic – przekazał na konferencji prasowej burmistrz Arseniusz Finster.

To nie było jedyne „urzędowe” działanie ws. smrodu na wspomnianych osiedlach mieszkaniowych.  Niedawno odbyło się w tej sprawie spotkanie w Starostwie Powiatowym. Oprócz starosty Marka Szczepańskiego (mieszkaniec osiedla Bursztynowego) i pracowników powiatowego Wydziału Ochrony Środowiska, był także burmistrz Arseniusz Finster, radny Krzysztof Pestka oraz przedstawiciele Sanepidu i Wód Polskich.

Zdecydowano, że w najbliższych tygodniach firmy działające w okolicach osiedla Pogodne przedstawią w Starostwie tzw. zintegrowane pozwolenia na korzystanie ze środowiska oraz raporty związane z ochroną środowiska. Będą także spotkania na terenie tychże przedsiębiorstw.

(je)