Popatrzyli w niebo. I namalowali

8 czerwca w alei Astronomicznej w parku 1000-lecia odbył się IV Plener Miejski dla dzieci i młodzieży, pod hasłem „Dostrzegalnia gwiazd”, zorganizowany przez stowarzyszenie Centrum Kultury Podziemia w Chojnicach.

Inicjatywa miała na celu upamiętnienie i przybliżenie postaci wybitnego chojniczanina, Mateusza Nataniela Wolfa, w 300 lecie jego urodzin.   |  fot. nadesł.

Plenerowi towarzyszył konkurs plastyczny pod nazwą ”Niebo nad nami”, którego ideą było połączenie walorów przyrodniczych chojnickiego parku oraz wyobraźni twórczej powiązanej z obrazowaniem zjawisk i obiektów widzianych na niebie.

W konkursie przyznano 10 równorzędnych nagród, ufundowanych przez Urząd Miejski oraz Starostwo Powiatowe w Chojnicach, nagrodę specjalną za szczególne walory artystyczne i umiejętności połączenia dwóch światów - przyrody i kosmosu, oraz trzy wyróżnienia ufundowane przez organizatora pleneru.

Grupa: 6-10 lat

Maja Zdrojewska, lat 6; Paulina Kaczmarczyk, lat 8; Iga Orpiszewska, lat 6; Marcelina Sawicka, lat 6; Zofia Muller, lat 10

W grupie 11-16 lat

Dominika Kupczyk, lat 12; Lena Czajkowska, lat 15; Gabriela Rudzińska, lat 15; Maja Szyszka, lat 14; Olga Kimel, lat12

Nagroda specjalna:

Gabriela Rudzińska, lat 15

Wyróżnienia: Szymon Domeradzki, lat 8; Milena Szmaglińska, lat 6; Jan Orłowski, lat 12

Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień odbędzie się 21 czerwca (piątek) o godz. 13 w Baszcie Nowej przy ul. Podmurnej 13 a. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczny udział w plenerze i gratulujemy sukcesów w konkursie.

CKP