Pomniki przyrody

Na całym obszarze naszego powiatu zobaczyć możemy wiele niespotykanych i ciekawych elementów przyrody.

Dąb szypułkowy "Jonek" w Młynku.   |  fot. S. Sumiński

Jednym z cenniejszych i efektowniejszych są pomniki, które stanowią jedną z najwartościowszych części krajobrazu i są najczęstszym celem miłośników przyrody. Zdecydowana większość pomników to pojedyncze drzewa, którym należy się szczególny szacunek, gdyż przez wieki ich istnienia potrzebne były niespotykane sploty sprzyjających okoliczności, aby ominęło je największe zagrożenie, jakim jest człowiek i siły samej przyrody. Kryterium uznania drzewa za pomnik przyrody jest jego obwód mierzony na wysokość 130 cm od powierzchni ziemi, a w przypadku głazu narzutowego obwód mierzony w najszerszym miejscu (min. 3 m). Jakiekolwiek niszczenie lub uszkadzanie obiektów uznanych za pomniki przyrody jest karalne.

Na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego znajdują się 83 stanowiska pozycji rejestrowych, wśród nich zdecydowany prym wiodą drzewa, których jest około 90 sztuk. Gatunkiem dominującym jest powszechnie lubiany i długowieczny dąb szypułkowy.
Niektóre pomniki położone w ZPK zasługują na szczególną uwagę i mogą stanowić doskonały cel naszych wędrówek. Można by tutaj wymienić m.in.: stodołę w osadzie Wawrzonowo, którą uznano za pomnik przyrody ze względu na rosnące na niej rzadkie porosty brodaczki, głaz narzutowy w Leśnictwie Kokoszka czy stanowisko górskiej rośliny skrzypu olbrzymiego nad rzeką Kulawą. Ciekawymi pomnikami są również: sosna zwyczajna o obwodzie 3,43 m w Leśniczówce Kokoszka, lipa drobnolistna o obwodzie 6,70 m przy Leśniczówce Wolność, czy głaz narzutowy o obwodzie 7 m w miejscowości Konarzynki, na terenie Leśnictwa Chociński Młyn. Także w mieście Chojnice spotkać możemy pomniki przyrody m.in. dąb szypułkowy przy ul Grunwaldzkiej  - dziedziniec szkoły muzycznej, czy chociażby trzy wierzby na brzegu Jarcewskiej Strugi, na skarpie, opodal ul. Mickiewicza.
Opracowano na podstawie danych zawartych w materiałach Zaborskiego Parku  1. 5 marca 2017  13:44   Nie ma Jonka   izba

    Niestety dąb Jonek od lat leży.

    0
    0