Pomimo apeli o oszczędzanie energii na targowisku przy ul. Angowickiej paliły się lampy

W niedzielę 25 września w parku 1000-lecia w Chojnicach można było ze zdziwieniem zauważyć włączony komplet lamp pod ostatnio oddaną do użytku betonową wiatą na miejskim targowisku przy ul. Angowickiej.

W obecnej sytuacji konieczne jest znalezienie sposobu na ograniczenie wydatków budżetowych. Jednym z możliwych wyjść z trudnej sytuacji związanej z podwyżką cen energii elektrycznej jest wygaszanie oświetlenia.   |  fot. (je)

Wybudowana wcześniej wiata na targowisku miała uruchomione tylko kilka lamp. Natomiast teren pod powstałą niedawno był rzęsiście oświetlony. Dyrektor Wydziału Komunalnego Jarosław Rekowski zapytany o wyjaśnienie tego stanu rzeczy powiedział:

- Wybudowana najpierw wiata ma oświetlenie zasilane z sieci elektrycznej, które ma dwa tryby. Jeden działa w godzinach pracy Targowiska, drugi w porze wieczornej i nocnej. Podobnie jest w hali targowej przy ul. Młodzieżowej. Natomiast najnowsza wiata ma zespół paneli fotowoltaicznych wraz ze specjalnym akumulatorem, który zasila oświetlenie pod nią.

- Być może w ten wieczór automatyka spowodowała włączenie 100% lamp, by zostały zużyte nadwyżki energii z akumulatora. Następnego dnia cała instalacja ponownie powinna ładować wspomniany akumulator. Przeanalizujemy ten system. Być może da się to zmienić – przekazał szef komunalki Jarosław Rekowski.

(je)