„Podorywanie pasa drogowego wraca jak bumerang”

Tytułowe stwierdzenie padło z ust wójta Zbigniewa Szczepańskiego, który jest zmartwiony wystąpieniem kolejnego przypadku wchodzenia z pługiem w pas drogowy przez rolników z gminy Chojnice.

Wójt przedstawia zdjęcia w ingerencję pasów drogowych w Zbeninach.   |  fot. (je)

Najnowszy przypadek jest ze Zbenin, gdzie dwóch rolników „rozpędziło się” przy orce wzdłuż ścieżki rowerowej z Chojnic do Brus przy DW nr 235. Wspomniana ścieżka została wybudowana na istniejącym pasie drogowym, więc nie było potrzeby wykupywania gruntu przez Gminę Chojnice, jak było np. na ciągu z Chojnic do Silna.

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku został powiadomiony przez nas o zaistniałej sytuacji. Na pewno ci rolnicy dostaną nakaz przywrócenia terenu do stanu poprzedniego, być może właściciel pasa drogowego wystawi mandat karny za bezumowne jego wykorzystanie. Może on wynieść do 10-krotności normalnej opłaty, czyli w grę wchodzą sumy po kilkudziesiąt tys. zł dla każdego z dwóch winowajców.

- Dziś (2.03.) wysyłamy do nich w tej sprawie listy polecone. Do wiadomości otrzyma go także pani sołtys Zbenin. Wkrótce w Urzędzie Gminy odbędzie się w tej sprawie specjalne spotkanie z udziałem przedstawicieli ZDW w Gdańsku – poinformował wójt Zbigniew Szczepański.

(je)