„Petycja Alarmu dla Klimatu nie jest formą dialogu”

Podczas dzisiejszej (6.06) sesji RM najwięcej czasu podczas sprawozdania burmistrza Arseniusza Finstera zajęła sprawa projektu planu miejscowego dla polany w zachodniej części Lasu Miejskiego i petycji w tej sprawie autorstwa Alarmu dla Klimatu.

Prawdopodobnie w sierpniu radni pochylą się nad projektem uchwały ws. przyjęcia planu miejscowego dla terenu zajmowanego przez boisko w zachodniej części Lasku Miejskiego.   |  fot. (je)

Jak przekazał radnym burmistrz Arseniusz Finster, ze względu na swą wielkość (ok. 50 ha) właściwszym określeniem jest Las, a nie Lasek Miejski. W swym wystąpieniu wykorzystał ustawioną w sali obrad planszę ze zdjęciem satelitarnym z omawianym obszarem przy ul. Strzeleckiej. Nim przeszedł do zasadniczego tematu, przedstawił miejskim rajcom jak wygląda procedura pracy nad planami miejscowymi.

- Około połowa takich planów była inspirowana przez potencjalnych inwestorów i nie jest to nic zdrożnego. Tak też było i przy tej polanie o powierzchni ok. 0,7 ha. Nie mogę ujawnić o kogo chodzi, ale kilkunastu osobom przekazałem to nazwisko – przekazał burmistrz. Wspomniał, że przy innych wcześniejszych inwestycjach, także miejskich, byli ich oponenci, jak rewitalizacja Starego Rynku czy parku 1000-lecia, tylko wtedy oni rozmawiali z władzami miasta.- Teraz jest tak, że od razu piszemy petycję protestacyjną (zobacz). To nie jest forma dialogu Alarmu dla Klimatu z władzami Chojnic – zauważył Arseniusz Finster.

Zaznaczył, że jest odporny na falę hejtu, która z powodu sprawy polany jego spotyka. Zacytował treść maila z 2.12.2021, który otrzymał ws. sporu z antyszczepionkowcami, z groźbą pozbawienia życia. Sprawę ratusz skierował do Prokuratury Rejonowej, ale po 5 miesiącach dotarła decyzja o umorzeniu z powodu niewykrycia sprawcy. Poinformował też, że teren polany został już formalnie odlesiony. Zachęcił także do składania uwag do projektu planu miejscowego, które zostaną rozpatrzone na sesji RM najprawdopodobniej w sierpniu br.

W dyskusji Bartosz Bluma zwrócił się do burmistrza z sugestią zmiany pory i miejsca planowanej publicznej debaty nad projektem. Na dziś jest ustalony termin na środę 22 czerwca o godzinie 10.00 w sali nr 607 w UM. Arseniusz Finster zgodził się z tą uwagą i zaproponował na miejsce konsultacji CE-W.

Więcej szczegółów w relacji audio z tego fragmentu sesji. Jest częścią transmisji video realizowanej przez UM Chojnice.

(je)