Paliwa będzie dostarczać stacja w Nieżychowicach

Został wybrany podmiot gospodarczy, który w 2023 roku będzie dostarczał paliwa płynne dla gminnych jednostek organizacyjnych, w tym i do samochodów służbowych Urzędu Gminy w Chojnicach.

Paliwa płynne dla potrzeb samochodów i innych pojazdów oraz sprzętów będących własnością Gminy będzie dostarczała stacja w Nieżychowicach.   |  fot. google/maps

Na początku stycznia br. zostało przeprowadzone postępowanie w trybie zapytania ofertowego mające na celu wyłonienie dostawcy paliw (benzyny 95 i 98 oraz oleju napędowego zwykłego i wzbogaconego) dla samochodów służbowych UG Chojnice, samochodów pożarniczych oraz urządzeń będących na wyposażeniu gminnych OSP, także dla sprzętu silnikowego będącego w posiadaniu sołectw.

Zaproszenia zostały wysłane do trzech potencjalnych dostawców, ale odpowiedział tylko jeden. Złożyła swoją ofertę Stacja Paliw Mariana Odejewskiego w Nieżychowicach. Zaoferowano w niej rabat na kupowane paliwa w wysokości 4%. Oferta została zaakceptowana. Łączna wartość środków na realizację zamówienia nie może przekroczyć kwoty prawie 160 tys. zł.

(je)